Länkstig

Louise Hård

Doktorand

Institutionen för kost- och
idrottsvetenskap
Telefon
Besöksadress
Läroverksgatan 5
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Louise Hård

Louise Hård är doktorand i kostvetenskap, inriktning didaktik i hem- och konsumentkunskap, vid institutionen för kost- och idrottsvetenskap (IKI) sedan januari 2021.

Utbildningsbakgrund

Louise är i grunden lärare i hem- och konsumentkunskap, examen vid Göteborgs universitet 2006. Hon har även en master i integrerad hälsovetenskap vid Högskolan Kristianstad.

Avhandlingsarbetet

Avhandlingsarbetet grundar sig i ett praktiknära samverkansprojekt. Syftet är att förbättra elevers matvanor genom att arbeta ämnesintegrerat med undervisning i mat och hälsa i åk 3-5. Vad har lärarna för behov av kompetensutveckling? Hur kan eleverna involveras i undervisningen? Blir det mer grönsaker på tallriken i bamba och mindre matsvinn? Hur kan skolmåltiden, fritidspersonalen och hemmet involveras? Handledare är professor Christel Larsson från IKI och bihandledare professor Päivi Palojoki från Helsingfors universitet.