Länkstig

Lina Birgersson

Forskningsbiträde

Institutionen för biologi och miljövetenskap
Besöksadress
Medicinaregatan 7 B
41390 Göteborg
Postadress
Box 463
40530 Göteborg

Om Lina Birgersson

Mitt forskningsområde: Jag kommer att studera mekanismer för toxicitet hos blandningar av hormonstörande kemikalier (Endocrine Disrupting Chemicals eller EDCs). Forskningen är en del av EDC-MixRisk, ett tvärvetenskapligt projekt som ingår i det EU-finansierade Horizon2020-projektet. Jag kommer att testa EDCs i singel och mixexponering med hjälp av fiskmodeller. Transgenerationella effekter från EDC-exponeringen kommer att bestämmas med hjälp av epigenetiska verktyg i samarbete med Dr. Joëlle Rüegg på SWETOX (Svenskt centrum för toxikologiska vetenskaper).

Jag ingår i fisktoxikologi-gruppen på Zoologen och mina handledare är Dr. Joachim Sturve, Dr. Bethanie Carney Almroth och Dr. Elisabeth Jönsson Bergman.