Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Elisabeth Jönsson Bergman

Proprefekt

Institutionen för biologi och
miljövetenskap
Fax
031-786 38 07
Besöksadress
Medicinaregatan 18A
41390 Göteborg
Postadress
Box 463
40530 Göteborg

Om Elisabeth Jönsson Bergman

Min forskning är inriktad på att förstå den hormonella regleringen av födointag, energibalans, ämnesomsättning (metabolism), tillväxt och beteende hos fisk. Jag är särskilt inriktad på att studera hormonet ghrelins funktion och hur det regleras. Ghrelin är ett hormon som stimulerar födointag och ökar inlagringen av fett hos däggdjur.

Min forskning ställer frågor som är av grundläggande karaktär för att förstå mekanismerna för hur djur reglerar intaget av mängden energi som de lagrar eller kan växa på och t ex effekter av miljöförändringar, men som också är av intresse för fiskodlingsindustrin framförallt vad gäller effekter av odlingsmiljön och olika foder.

Min forskning sker för närvarande inom projektet Nomaculture som ingår i centrumet SWEMARC. SWEMARC är ett av sex av Göteborgs universitets nya starka forskningscentrum med utgångspunkt i viktiga och aktuella samhällsfrågor. De delar av forskningen där jag är aktiv syftar till att uppnå en miljövänlig och resurseffektiv småskalig, lokal produktion av bland annat havskatt. Detta omfattar utvecklingen av foder baserade på hållbara råvaror från musslor och outnyttjade biprodukter från t ex sill och skaldjur, och odling av fisk i recirkulerande akvakultursystem (RAS) med minimala utsläpp. Jag handleder för närvarande en doktorand inom dessa projekt.

Jag är också forskningskoordinator i SWEMARC. SWEMARC är ett inter- och transdisciplinärt forskningscentrum för marint vattenbruk, för mer information se http://swemarc.gu.se/.

Jag undervisar inom grundutbildningen i biologi på diverse olika kurser, t ex organismvärldens form och funktion, humanfysiologi, ekofysiologi, marina djur och beteendebiologi. Jag undervisar också på receptarieprogrammet.

Jag är proprefekt och med i institutionens ledningsgrupp. Övriga uppdrag är reserv i lokala arbetsmiljökommitten (LAMK), samt likabehandlingsrepresentant.