Länkstig

Madelaine Miller

Utbildningssamordnare

Avdelningen för lingvistik och vetenskapsteori
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
C523
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Madelaine Miller

Min bakgrund har jag inom ämnet Antikens kultur och samhällsliv vid Göteborgs universitet. 2007 disputerade jag på en avhandling om förändringar i gravskick på Minoiska Kreta under bronsåldern. Därefter var jag verksam som lektor och forskare på institutionen för Historiska studier inom AKS. Framförallt var det de tidiga kulturerna i östra Medelhavet som jag undervisade och handledde i; det egeiska området, Egypten och Mesopotamien men även om det klassiska Grekland och Rom. Jag arrangerade också exkursioner på grund och avancerad nivå till Köpenhamn och Grekland liksom arbetade med publik verksamhet. Mina intresseområden inom forskning rör framförallt Grekland och Kreta under den sena bronsåldern med frågor kring materialitet, materiell kultur, socio-politiska strukturer, identitet och kulturella möten. Jag har även ett stort intresse för människan och hennes förhållande till havet i ett långtidsperspektiv och frågor som rör maritima kulturer, maritim folklore och dess symbolik. Tillsammans med kollegor har jag drivit två nätverk kring maritima teman; ett övergripande interdisciplinärt (Triton) på institutionen för Historiska studier och ett om hamnstäder i Medelhavet under antiken på AKS. Som en återkommande del i forskningen har ingått forskningsresor till Grekland för att på plats studera det arkeologiskt material.

I min nuvarande roll som utbildningskoordinator arbetar jag, tillsammans med Tobias Pettersson, med administration och koordinering av institutionens utbildning på grund och avancerad nivå.

Ansvarsområden

  • Lingvistik
  • Kommunikatörsprogrammet med inriktning mot myndigheter och offentlig förvaltning
  • Språkteknologi, masterprogram
  • Liberal Arts, kandidatprogram