Länkstig

Lars Lilliestam

Professor emeritus

Avdelningen för estetik
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
412 55 Göteborg
Postadress
Box 200
405 30 Göteborg

Om Lars Lilliestam

Jag har arbetat som universitetslärare och forskare sedan 1975 och blev professor i musikvetenskap 2002. Mina specialområden och huvudintressen är modern musikhistoria (de senaste cirka hundra åren), rock, blues, jazz, folkmusik och visa, gehörsmusik, musiksociologi och kulturteori samt musik och hälsa. Dessutom har jag varit studierektor vid institutionen för musikvetenskap under sammanlagt 13 år. Sedan 2018 är jag professor emeritus.

Forskning

Min doktorsavhandling, Musikalisk ackulturation – från blues till rock, från 1989 handlade om hur blues som musikspråk förändras när det flyttas från en kultur till en annan, i det här fallet från USA till Sverige. Som åskådningsexempel användes låten ’Hound dog’. Jag har därefter forskat och skrivit böcker om bland annat musik i tv-reklam, gehörsmusik, svensk rock och om hur ungdomar tänker och talar om musik. Jag har även skrivit ett stort antal vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar i olika ämnen samt drygt hundra artiklar om musik (artister, stilar, instrument, medier) i Nationalencyklopedin. Utöver detta har jag publicerat flera kritiska texter om ämnet musikvetenskap.

På senare år har jag ägnat min forskning åt frågan om vad människor gör med musik och vad musik gör med människor, en forskning där musikvetenskapliga, kulturteoretiska, sociologiska, psykologiska och etnologiska perspektiv och teorier kombineras. Särskilt intressant är hur och vad människor berättar om musik och vad detta får för betydelse för hur de använder och värderar musik. Detta arbete har resulterat i boken Musikliv. Vad människor gör med musik – och musik med människor, som kom ut 2006 på Bo Ejeby Förlag och i reviderad och uppdaterad utgåva 2009. Boken används som kursbok inom många musikutbildningar.

Våren 2007 startades forskningsprojektet Musik i människors liv, som finansierades av Vetenskapsrådet, där musikforskaren Thomas Bossius och jag intervjuade 42 människor i åldrarna 20–95 år om hur de använder musik i sina vardagsliv. Slutrapporten från projektet publicerades 2011 under titeln Musiken och jag – Rapport från forskningsprojektet Musik i Människors Liv. Projektet har också genererat ett flertal artiklar både på svenska och engelska.

Boken Rock på svenska – från Little Gerhard till Laleh kom ut i augusti 2013. Det är en musik- och kulturhistorisk skildring av den svenska rockmusikens utveckling från mitten av 1950-talet till idag, och den riktar sig både till högskolestudenter och till en bred musikintresserad allmänhet. En bärande idé är att den svenska rockmusiken skapas i ett möte eller en dialog mellan stilar som vid en viss tid redan finns i Sverige och stilinfluenser som kommer utifrån. Förutom den historiska skildringen finns ett kapitel med analyser av ett urval svenska artister (som Eldkvarn, Laleh, Kent, Peps Persson med flera) och stilar (som singer-songwriters, hiphop, dansband, blues och folkrock) och ett kapitel som handlar om varför svenska musiker väljer att sjunga på svenska eller engelska och vilka konsekvenser valet av språk får

Jag har sedan 2014 arbetat deltid med forskningsprojektet Musiklyssning, meningsskapande och hälsa, där jag har djupintervjuat tio personer om hur de lyssnar på musik, vad de säger sig höra och uppleva och vilka effekter lyssnandet enligt dem själva har på deras välbefinnande och hälsa. Projektet är en fördjupning av problem och frågeställningar som analyserades i projektet Musik i människors liv, och det har även påverkats av arbetet inom det nordiska forskarnätverket MUCH, Music, Culture and Health, som drevs mellan 2011 och 2013 och där jag även ingick i ledningsgruppen. I december 2020 publicerades boken Lyssna på musik. Upplevelser, mening, hälsa där resultatet presenterades.

Undervisning

Jag har undervisat inom de flesta områden av musikvetenskap, på musiklärarlinjen, i kulturvetenskap och inom lärarutbildning och en rad andra institutioner och utbildningar både på Göteborgs Universitet och på andra högskolor och universitet. Jag har också varit gästföreläsare och seminarieledare i många olika sammanhang.