Länkstig

Katarina Andersson Rask

Fakultetssekreterare

Fakultetskansliet för
naturvetenskap
Besöksadress
Guldhedsgatan 5a
41320 Göteborg
Postadress
Box 460
40530 Göteborg

Om Katarina Andersson Rask

Katarina Rask är koordinator för forskning och forskningsinfrastruktur vid Naturvetenskapliga fakulteten.

  • Sakkunnig och handläggare till fakultetsledningen i frågor om forskning och forskningsinfrastruktur
  • Handläggare i fakultetens forskningsberedningsgrupp
  • Samordnare och forskningsrådgivare för fakultetens utlysningar och priser
  • Ansvarig för remisser och utredningar inom forskning och forskningsinfrastruktur

Tidigare erfarenhet:

  • Forskare och projektledare vid Sahlgrenska akademins Core Facilities, forskningsinfrastruktur vid GU
  • Forskningssamordnare vid Biobank Väst, forskningsinfrastruktur inom VGR
  • M.Sc. i molekylärbiologi, disputerad inom fysiologi/tumörbiologi