Länkstig

Joel Beck

Doktorand

Avd för
ortopedi
Besöksadress
Bruna stråket 11b, vån 5, SU Sahlgrenska
41345 Göteborg
Postadress
Avdelninge för Ortopedi vid Inst för Kliniska vetenskaper
41345 Göteborg

Om Joel Beck

Joel Beck disputerade inom ämnesområdet ortopedi, den 10 december 2021

Titeln på hans avhandling är - Lumbar Disc Herniation Surgery - Novel Approaches, Timing and Outcomes

Länk till avhandlingen

Läs en populärvetenskaplig sammanfattning om avhandlingen - Långvarig diskbråckssmärta påverkar smärtläget även efter operationen