Bild
Foto: Illustration: Pontus Andersson (Pontus Art Production)
Länkstig

Joel Beck - Långvarig diskbråckssmärta påverkar smärtläget även efter operationen

Publicerad

Joel Beck disputerade den 10 december på en avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, Institutionen för kliniska vetenskaper, inom ämnet ortopedi

Titel på avhandlingen: Lumbar Disc Herniation Surgery - Novel Approaches, Timing and Outcomes

Bild
Joel Beck
Joel Beck, ortoped på sektionen för rygg- och tumörkirurgi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Foto: Liza Johannesson

Länk direkt till avhandlingen

Långvarig diskbråckssmärta påverkar smärtläget även efter operationen

Diskbråckskirurgi i ländrygg är en av de vanligaste ryggkirurgiska operationerna, och årligen utförs cirka 2000 ingrepp i Sverige. Diskbråck i ländryggen ger ofta upphov till smärta som många gånger strålar ner i ett ben, ofta kallat ischias. Bråcket kan även ge domningar och stickningar i både ben och fot med svårigheter att kontrollera benrörelserna.

På 70-talet introducerades operationsmikroskopen i Sverige och den tekniska utvecklingen har sedan dess gått snabbt och förbättrat operationsresultaten. 2013 infördes en ny metod kallade FELD - full endoskopisk lumbal diskektomi, minimal-invasiv titthålskirurgi, med ett endast 6 mm långt snitt.

– Med hjälp av ett endoskop med högupplöst kamera som ger en kraftig förstoring, mikroskopiska arbetsinstrument, och spolkanal för vatten kan diskbråcket avlägsnas, med minimal påverkan på ligament, muskler och leder jämfört med traditionell öppen kirurgi, säger Joel Beck, ortoped på sektionen för rygg- och tumörkirurgi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset*.

FELD-operation
Professor Adad Baranto genomför en FELD-operation. FELD-proceduren kräver tillgång till en betydande mängd utrustning, inklusive en endoskopisk kamera, ljuskälla, tryckkontrollerad spolning och fluoroskopi. (Fig 14A, sid 41 i avhandlingen)
Foto: Joel Beck

Hans avhandling belyser den svenska introduktionen av endoskopisk diskbråckskirurgi i Sverige, samt gör en jämförelse med traditionell diskbråckskirurgi.

FELD är en gynnsam operationsmetod för vissa patientgrupper

– FELD som operationsmetod har potentialen att leda till mindre smärtor efter operation och en snabbare återhämtning. De flesta patienter kan gå hem redan efter några timmar. Och den lämpar sig för dom som har höga krav på muskelfunktion efter kirurgi, eller hos överviktiga patienter där traditionell kirurgi vanligtvis kan vara svår och komplicerad med stor risk för nerv- eller vävnadsskada.

Tidigare forskningsstudier med syfte att jämföra operationsmetoder har ofta varit utförda av tillverkare av instrumenten eller i sjukvårdssystem som inte är jämförbara med den svenska sjukvården.

– Våra studier utgår från svenska förhållanden. I en av studierna jämfördes den endoskopiska tekniken med vanlig diskbråckskirurgi, och vad patienterna rapporterar för resultat ett år efter operationen. I två andra studier med data från det svenska ryggregistret Swespine**, undersöktes om långvarig bensmärta respektive självdiagnosticerad depression eller ångest påverkar patienters nöjdhet och upplevd bensmärta efter traditionell diskbråckskirurgi.    

Resultaten i avhandlingen visar att FELD kunde introduceras på ett svenskt sjukhus med ett bra resultat för patienter. FELD-patienterna upplevde också god smärtlindring när det gäller bensmärta och 87 procent av patienterna uppgav att de var smärtfria eller förbättrade efter operationen. Operationsresultat och förekomsten av komplikationer var likartad vid en jämförelse med de patienter som blivit opererade på ett traditionellt sätt.

– I en annan studie visade vi att hur länge man haft bensmärta innan operationen, påverkar det patientrapporterade resultatet efter operation. De patienter som haft smärta mindre än 3 månader innan kirurgi, uppger ett bättre resultat när det gäller smärtlindring jämfört med de med en längre tids smärta. 

Och om man haft bensmärta mer än 12 månader var det dubbelt så stor risk att uppge att bensmärtan var sämre efter operationen.

– Vi såg också att tidigare depression och ångest kunde minska i samband med diskbråcksoperation. Dessvärre, har dessa patienterna samtidigt en ökad risk att rapportera ett sämre resultat, både vad det gäller bensmärta och hur nöjd man är med operationen.

MER FAKTA

*Efter sin specialisttjänstgöring inom ortopedi och arbete som specialist på sektionen för rygg och tumörkirurgi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset SU, flyttade han 2016 till Adelaide, Australien för att genomföra ett fellowship inom ryggkirurgi. Senare har han arbetat privat som ryggkirurg innan han kom tillbaka till sin anställning vid SU i Göteborg.


** Swespine – Svenska ryggregistret

INFORMATION OM DISPUTATIONEN

Handledare: Adad Baranto
Biträdande handledare: Olof Westin och Helena Brisby

Opponent:  Svante Berg, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, Solna, Sverige

Betygsnämnd:  Khalil Helou, Tommy Hansson och Björn Strömqvist