Länkstig

Björn Billing

Universitetslektor

Institutionen för litteratur, idéhistoria och
religion
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
C657
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Björn Billing

Forskning

Hösten 2000 disputerade jag på avhandlingen Modernismens åldrande. Theodor W. Adorno och den moderna konstens kris. Studien behandlar den tyske filosofen, sociologen, essäisten och musikern Theodor W. Adorno, med fokus på hans tankar kring den konstnärliga modernismens identitet och utveckling.

Mellan 2001 och 2004 medverkade jag i forskningsprojektet ”Form och innehåll, konst och teknik – ett möte mellan begreppshistorien och designpraktiken”. Inom ramen för projektet undersökte jag beröringspunkter mellan filosofi, arkitektur och musik i Wien kring sekelskiftet 1900.

De senaste åren har mitt intresse förskjutits alltmer åt miljöhistoria, i synnerhet idéer om landskap samt diskursen om Antropocen. Jag har även fördjupat mig i dinosaurier och paleontologins historia. Visuell kultur och ekokritik är infallsvinklar som profilerar mitt miljöhistoriska intresse. I december 2017 publicerades min bok Utsikt från en bergstopp om naturskildringar och resor i Jean-Jacques Rousseaus författarskap; för information se förlagets hemsida http://ellerstroms.se/butik/utsikt-fran-en-bergstopp/

Undervisning

Jag har i många år undervisat på diverse kurser på samtliga utbildningsnivåer, huvudsakligen med inriktning på estetik i modern tid. På senare tid har jag systematiskt utvecklat miljöhistoriska kurser och kursinslag som behandlar frågor kring miljö, hållbarhet och antropocentrism. Jag bjuds också regelbundet in till andra fakulteter på GU och till andra lärosäten för att föreläsa om teman inom miljöhumaniora.

Övrigt

Mellan HT 2010 och VT 2016 var jag studierektor i idé- och lärdomshistoria, mellan HT 2016 och VT 2019 viceprefekt för utbildning på grund- och avancerad nivå samt utbildningsansvarig vid LIR.

Jag är även verksam utanför de akademiska sammanhangen som skribent och föreläsare. Min blogg om dinosaurier och paleontologins historia hittar du här: https://dinosauriablogg.wordpress.com/ Fritiden ägnar jag gärna åt resor, friluftsliv och naturfoto. Några fotografier kan du se på min hemsida: http://www.billingphotography.com