Länkstig

Annika Hellberg

Doktorand

Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Annika Hellberg

Annika är doktorand i barn och ungdomsvetenskap vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL), Göteborgs Universitet samt arbetar som lektor på Center för skolutveckling, Göteborgs stad.

Mitt forskningsintresse riktas mot problemställningar som rör hur förskolans strukturella villkor påverkar förskollärares organisation av barngruppen samt kvalitetsfrågor i förhållande till förskollärares professionella utveckling i förskola. Licentiatuppsatsen Förskollärares beskrivningar av barngruppsstorlekar i förskolan handlar om barngruppsstorlekens betydelse för de egna arbetsvillkoren samt för de villkor för barns lek och lärande i förskolan beroende på antalet barn i gruppen.

Pågående forskning handlar om förskolans strukturella villkor i förhållande till organisation av aktiviteter och barngruppen utifrån ett ekologiskt perspektiv.