Länkstig

Anneli Ahlin

Doktorand

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Anneli Ahlin

Jag är anställd som doktorand i pedagogik vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik (IPS) sedan hösten 2022.

Mitt forskningsintresse rör frågor om skolutveckling, ledarskap och skolledares lärande. Ett särskilt intresse finns gällande hur rektorsyrket förändras över tid samt hur skolledare lär och utvecklas när de samarbetar och delar ledarskap. Mina handledare är Åsa Hirsh och Mette Liljenberg och jag är en del av forskningsmiljön Skolutveckling och ledarskap (SKUL).

Jag är från början utbildad lärare och har arbetat som lärare i grundskolan i 13 år. Jag har sedan arbetat som biträdande rektor/rektor i 5 år inom grundskolan och kombinerar för närvarande mina doktorandstudier med arbetet som biträdande rektor.