Länkstig

Anna von Porat Berghe

Enhetschef

Sahlgrenska akademins
kansli
Besöksadress
Medicinaregatan 3
41390 Göteborg
Rumsnummer
4010A
Postadress
Box 400
40530 Göteborg

Om Anna von Porat Berghe

Om Anna von Porat

Enhetschef för kommunikationsavdelningen på fakultetskansliet på den medicinska fakulteten: Sahlgrenska akademin. Leder kommunikationsavdelningens arbete och arbetar bland annat med ledningsstöd, kriskommunikation och samverkan.

Avdelningen stöttar fakultetens forskning och utbildning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap.

  • Intern kommunikation till medarbetare och studenter i fakultetens olika kanaler, inklusive Akademiliv och Akademiliv Student, Medarbetarportalen och Studentportalen.
  • Kommunikation till stöd för studentrekrytering, bland annat annonsering och mässor.
  • Extern kommunikation om vår forskning i fakultetens olika kanaler, inklusive www.gu.se och sociala mediekanaler som LinkedIn Sahlgrenska Academy, Facebook Sahlgrenska akademin och Instagram Sahlgrenska akademin. Vi producerar populärvetenskapliga Akademiliv podcast och deltar i populärvetenskapliga sammanhang som Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg.
  • Kommunikation i samverkan med bland andra Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Folktandvården och andra parter inom Västra Götalandsregionen, Chalmers tekniska högskola, näringsliv, medicinska fakulteter på andra universitet, forskningsfinansiärer och andra parter verksamma inom life science.
  • Presskommunikation och annan extern kommunikation om vår verksamhet.
  • Kommunikation till stöd för fundraising/donationer.
  • Ledningsstöd, utbildning, kriskommunikation, byggkommunikation och projektkommunikation.
  • Varumärkeskommunikation, marknadskommunikation och grafisk formgivning.

Vi samarbetar också med kommunikatörer på Göteborgs universitetets gemensamma förvaltning, andra fakulteter och kommunikatörer på fakultetens institutioner och centrumbildningar.

Frågor till fakulteten kan e-postas till: info@sahlgrenska.gu.se