Länkstig

Sahlgrenska akademins kansli

Vid Sahlgrenska akademin

Kontaktinformation

Besöksadress
Medicinaregatan 3
41390 Göteborg
Postadress
Box 400
40530 Göteborg
Leveransadress
Medicinaregatan 3


Om Sahlgrenska akademins kansli

Fakultetskansliet arbetar med rådgivning, handläggning och administrativt stöd till Sahlgrenska akademins ledning, råd och kommittéer. Kansliet samordnar fakultetens verksamhet i kommunikation, internationalisering, studie- och karriärvägledning, utbildning på forskarnivå och läkarprogrammet.

Sahlgrenska akademins kansli på medarbetarportalen
https://medarbetarportalen.gu.se/sahlgrenskaakademin/organisation-ledni…