Länkstig

Anja Allwood

Doktorand

Institutionen för svenska, flerspråkighet och
språkteknologi
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Anja Allwood

Ämne: Nordiska språk

Jag är intresserad av vad som händer när texter, språk och kulturer möts. Särskilt intresserar jag mig för översättning som process och produkt. Jag har en master i översättning och har tidigare arbetat både som kontraktsanställd översättare för EU och som frilansande översättare.

Avhandlingsprojekt

Mitt avhandlingsprojekt handlar om indirekt översättning (dvs. översättningar av översättningar) inom skönlitteratur, t.ex. en roman på afrikaans som översätts till engelska varpå den engelska texten översätts till svenska. Jag undersöker i vilken utsträckning indirekt översättning används i dagens Sverige, mellan vilka språk, vilka de bakomliggande orsakerna kan tänkas vara och vilka konsekvenserna kan bli, för den enskilda texten och för samhället i stort. Syftet med avhandlingen är att klargöra hur, när och varför indirekt översättning har använts i Sverige för att överföra utländska romaner till svenska, mellan år 2000 och 2015, samt vilka effekterna av detta blir.

Avhandlingsprojektet omfattar tre delstudier: 1. En kvantitativ undersökning av förekomsten av indirekt översättning av romaner år 2000̵–2015. (Vilka språk översätts indirekt, hur ser proportionerna ut, och vilka är de medierande språken?) 2. En enkät med förläggarna för indirekt översatta romaner. 3. En textstudie av några aspekter av indirekt översättning afrikaans -> engelska -> svenska  

Undervisning

De senaste terminerna har jag undervisat i yrkeskunskap på Översättarprogrammet och om översättandets villkor och förutsättningar på Språkkonsultprogrammet. Jag undervisar också i kursen Skriva. År 2009–2011 höll jag i delkurserna Textläsning samt Uttal, dialoger och hörförståelse på grundkursen i nederländska.

Övrigt

Jag är medlem i följande organisationer och nätverk: SNÖ: Svenskt nätverk för översättningsvetenskap IndirecTrans: Nätverk för forskare inom indirekt översättning EST: European Society for Translation Studies SFÖ: Sveriges facköversättarförening (intressemedlem) Översättarcentrum (stödmedlem)  

Min forskning är kopplad till institutionens profilområde Text och kontext