Länkstig

Thomas Westerberg

Doktorand

Psykologiska institutionen
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Om Thomas Westerberg

Bakgrund och nuvarande arbetsuppdrag

  • Doktorand vid Psykologiska institutionen, Göteborgs Universitet: 2024 - nuvarande
  • Representant i Regionala processteamet (RPT) i Västra Götaland för Missbruk och beroende: 2024 – nuvarande
  • Representant länsgemensamt uppdrag i Vårdsamverkan Västra Götaland - sprida information om Nationella Vård- och insatsprogram psykisk hälsa: 2023 - nuvarande
  • Representant i Nationella arbetsgruppen (NAG) för adhd och Regionala processteamet (RPT) i Västra Götaland för adhd och autism: 2021 - nuvarande

Forskning

Mina egna specialområden inom området bruk, skadligt bruk och beroende är att öka kunskapen om hur olika psykologiska mekanismer och psykisk hälsa interagerar med spelberoendeutveckling och behandlingsutfall. Mer specifikt är grenen inom mitt nuvarande forskningsområde att undersöka ”craving” hos olika grupper av individer som spelar om pengar.

Aktuella forskningsprojekt

Craving hos olika populationer med spelproblematik, Huvudhandledare är Kristina Berglund, Göteborgs Universitet och biträdande handledare är professor Anders Håkansson, Lunds Universitet – pågående 2023 - 2025.

Medlem i följande forskargrupper

Medlem forskargruppen i beroendepsykologi och alkoholforskning: Addiction Psychology: Experimental and Clinical research (APEC), Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.

Medlem i centrumbildningen Center for Education and Research on Addiction (CERA), Göteborgs universitet.

Medlem i Svenska föreningen för Alkohol- och Drogforskning (SAD): Svenska Föreningen för Alkohol- och Drogforskning - SAD (sadforskning.se)