Länkstig

Irén Sellbrant

Doktorand

Avd för anestesiologi och intensivvård
Besöksadress
Blå stråket 5, vån 3, SU/Sahlgrenska
41345 Göteborg
Postadress
Sahlgrenska univertsitetssjukhuet
41345 Göteborg

Om Irén Sellbrant

Irén Sellbrant disputerade inom ämnesområdet anestesiologi och intensivvård, den 23 mars 2022

Titeln på hennes avhandling är - lmprovement in perioperative care of the day case patient; logistics and quality of care. Anaesthesia impact in Day Surgery

Länk till avhandlingen

Läs en kort populärvetenskaplig sammanfattning om avhandlingen - Logistik och val av anestesimetod påverkar resultat och vårdkvalitén vid dagkirurgi