Länkstig

Irén Sellbrant - lmprovement in perioperatvie care of the day case patient; logistics and quality of care. Anaesthesia impact in Day Surgery

Hälsa & medicin

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, Institutionen för kliniska vetenskaper, i ämnet anestesiologi och intensivvård

Disputationen kan även följas via länken:
https://videoapi.vgregion.se/meet/4/a03Bm2BqJv/12D2Da5b9B

Huvudhandledare: Bengt Nellgård
Bihandledare: Jan G Jakobsson, Christopher Lundborg

Opponent: Jonas Åkeson, Lunds Universitet, Malmö
Betygsnämnd:  Annika Strandell, Anil Gupta och Katarina Nilsson Helander