Länkstig

Nina Pauli

Anknuten till forskning

Avd för öron-, näs- och
halssjukdomar
Besöksadress
Sahlgrenska Sjukhuset
Göteborg
Postadress
Su sahlgrenska
41345 Göteborg

Om Nina Pauli

Nina Pauli arbetar sedan 2010 som läkare på ÖNH-kliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Specalistläkare sedan 2018 med inriktning mot öronkirurgi. Disputation 2015 med avhandling om huvudhalscancer och behandling av strålrelaterade biverkningar. Härefter har forskningslinje inom otologi (örats sjukdomar) etablerats. Nina Pauli är innehavare av ALF-tjänst för yngre disputerade forskare och driver som huvudsakligt forskningsarbete projektet "Hörsel och kronisk otit hos nyanlända invandrare" som syftar till att kartlägga förekomst av hörselnedsättning och öronsjukdomar hos personer som nyligen invandrat till Sverige.