Länkstig

Martina Wilson Martinez

Doktorand

Psykologiska
institutionen
Telefon
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Om Martina Wilson Martinez

Bakgrund

  • Doktorand (2019 - pågående), Göteborgs universitet
  • Legitimerad psykolog, 2018
  • Klinisk verksam inom beroendevården, 2017-2018
  • Psykologexamen från Göteborgs universitet, 2017

Forskningsområde

Inriktningen på mitt avhandlingsarbete är alkoholprevention med arbetslivet som arena, utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv. Projektet finansieras av CERA.

I min forskning undersöker jag bland annat på vilket sätt alkoholfrågor hanteras på arbetsplatser (t.ex. med avseende på alkoholförebyggande insatser och alkoholkultur) och hur anställda ser på sitt ansvar kring alkoholfrågan. Jag är medlem/delaktig i nedanstående: