Bild
Ben som läggs i sträck
Stillbilder ur filmen ”Ur Medicinhistoriska museets samlingar”
Länkstig

Visuell forskning lyfter ortopedins utveckling

Under Ortopediveckan i Göteborg 2023 fick deltagarna en unik inblick i ortopedins visuella historia och framtid där en historisk film från GPS400: Centrum för samverkande visuell forskning blev en portal mellan dåtidens innovationer och framtidens medicinska tekniker.


I slutet av augusti 2023 vi Ortopediveckan i Göteborg, höll överläkare i ortopedi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset Alicja Bojan och museichef Lisa Sputnes Mouwitz ett gemensamt föredrag under rubriken  ”Från Sven Johanssons spik till idag - Osteosyntesutveckling för höftfrakturer”.  Utgångspunkten var den teknik för behandling av lårbenshalsfrakturer som Sven Johansson, som var överläkare i kirurgi och ortopedi, utvecklade under 1930-talet vid Sahlgrenska sjukhuset.

Föredraget hölls för specialister på området som även fick ta del av den film Sven Johansson lät producera, troligtvis inför en medicinsk konferens i Belfast 1937.[1] Filmen blev digitserad som en del av forskningsprojekten Filmens Göteborg och Medierad medicin, båda inom ramen för GPS400.

Tekniken som bland annat innebar modifiering  av en ortopedisk spik och användande av röntgen under pågående operation underlättade ingreppet och förkortade rehabiliteringstiden lade grunden för dagens operationsmetod.

Utifrån ett historiskt perspektiv gav Alicja Bojan en inblick i hur framtidens behandling av lårbenshalsfrakturer kan utvecklas och den pågående forskningen hon nu leder inom ämnet.[2] 

Sputnes Mouwitz och Bojan skrev även en artikel kring "Sven Johansson - Höftfrakturbehandlingens fader" till Ortopediskt Magasin och finns tillgänglig online här. 

---

[1] Sputnes Mouwitz, Lisa Filmens Göteborg – Spår, erfarenheter och resultat från ett samverkande forskningsprojekt s. 252-273
[2] Bojan AJ et al. A new bone adhesive candidate – does it work in human bone? An ex-vivo preclinical evaluation in fresh human osteoporotic femoral head bone. Injury. 2022 Jun:53(6): 1858-1866.

Bild
Röntgenkamera
Stillbilde ur filmen ”Ur Medicinhistoriska museets samlingar”