Bild
Utvecklingen av coronahalten i avloppsvattnet i Göteborg från februari (vecka 7) 2020 till november (vecka 45) 2022. Varje punkt i figuren är en veckomätning. På x-axeln anges vartannat veckonummer.
Foto: Göteborgs universitet
Länkstig

Viss ökning av halten corona i avloppsvattnet i Göteborg

Publicerad

En viss ökning noteras när den aktuella halten coronavirus i avloppsvattnet i Göteborg nu redovisas. Med veckans rapport sätts också punkt för virusövervakningen.

Den aktuella mätningen bygger på prover tagna förra veckan, vecka 45, den 7-13 november. Som framgår av diagrammet har det skett en viss ökning.

Bild
Heléne Norder, Institutionen för biomedicin, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.
Foto: Elin Lindström

Under vecka 45 ökade mängden sars-cov-2 något. Det verkar som det är fler varianter på gång nu, konstaterar Heléne Norder, forskningsledare på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, med ansvar för virusövervakningen. 

Norder med kollegor har studerat sars-cov-2 i avloppsvattnet sedan februari 2020. Undersökningarna har gjorts i samarbete med kommunägda bolaget Gryaab, som renar avloppsvatten i Göteborg med omnejd, och har skickat ett prov i veckan till forskarna, bestående av prover som samlats in dagligen.

Kan förutsäga pandemiförlopp

Forskarna har löpande rapporterat sina resultat till vårdgivare och smittskydd inom Västra Götalandsregionen, och även gentemot allmänheten. Av finansieringsskäl rundas nu projektet av.

Mätningarna och analyserna har väckt stor uppmärksamhet under pandemins gång. Veckorapporterna har visat både hur utbredd sars-cov-2-smittan varit i samhället, och hur fördelningen mellan olika virusvarianter sett ut. 

I en vetenskaplig studie, publicerad i tidskriften iScience, kunde forskargruppen slå fast att övervakning av virus i avloppsvatten gör det möjligt att förutsäga en pandemis förlopp, och hur den belastar olika delar av hälso- och sjukvården. Detta oberoende av samhällets testkapacitet och möjligheter att smittspåra. 

Övervakning av andra virus

Av studien framgår att var och en av de fyra pandemivågorna åren 2020-2022 uppvisar ett mönster där toppnoteringarna för sars-cov-2 i avloppsvattnet inom ett par veckor följdes av toppnoteringar för nyintagna patienter med covid-19 på sjukhus. 

Virustopparna i avloppsvattnet kunde också förutsäga ett ökat tryck på 1177 Vårdguiden. En till två veckor efter en virustopp i avloppsvattnet var det fler som ringde in om akut andnöd hos vuxna. 

Metoden som använts i Göteborg har även möjliggjort övervakning av andra virus, vilket gett unika möjligheter att snabbt upptäcka pågående utbrott, förutom sars-cov-2 exempelvis noroviruset, som ger vinterkräksjuka, och astrovirus bland barn.