Bild
Foto: Getty Images
Länkstig

Träffsäkert mäta coronavirus i avloppsvatten

Publicerad

Virusövervakning i avloppsvatten kan förutsäga utvecklingen hos en pandemi och hur den belastar olika delar av vården. Detta oberoende av samhällets testkapacitet och möjligheter att smittspåra. Det slås fast i en studie från Göteborgs universitet.

Mätningarna och analyserna av coronavirus i avloppsvattnet i Göteborg har rönt stor uppmärksamhet under pandemins gång. De veckovisa rapporterna har påvisat både graden av smittspridning i samhället och fördelning mellan olika typer av sars-cov-2.

Virusövervakningen startade i februari 2020 och blev snabbt en indikator som kunde förutsäga belastningstoppar i vården. Höga halter sars-cov-2 i avloppsvattnet följdes av att fler personer med covid-19 behövde sjukhusvård.

I den studie som nu publiceras i den vetenskapliga tidskriften iScience framträder sambanden med slående precision. Var och en av de fyra pandemivågorna åren 2020-2022 uppvisar ett mönster där toppnoteringarna för sars-cov-2 i avloppsvattnet inom ett par veckor följdes av toppnoteringar för nyintagna patienter med covid-19 på sjukhus.

Ökat tryck på 1177 Vårdguiden

Virustopparna i avloppsvattnet följdes inte bara av hårdare belastning på sjukhusvården, de kunde också förutsäga ett ökat tryck på 1177 Vårdguiden. En till två veckor efter en virustopp i avloppsvattnet var det fler som ringde in om akut andnöd hos vuxna.

– Studien visar att virusövervakning i avloppsvatten kan förutsäga utvecklingen av en pandemi och dess börda på flera olika delar av hälsosystemet, säger Hao Wang, postdoktor på avdelningen för infektionssjukdomar på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, och studiens förstaförfattare.

I studien beskrivs graden av testkapacitet i Sverige under olika skeden av pandemin. Forskarna konstaterar att den nationella statistiken över antalet bekräftade fall inte speglade den faktiska smittspridningen.

Alla smittade hade dock virus i urin och avföring, även vid milda symtom, och smittan detekterades i avloppsvattnet via virusets genetiska material RNA. Veckorapporterna grundade sig på samlade dagsprover av avloppsvatten från det kommunala vattenreningsbolaget Gryaab i Göteborg.

Samhällsnytta även framgent

Heléne Norder, forskningsledare på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och studiens sistaförfattare, ser resultaten som ett kvitto på samhällsnyttan med virusövervakning under pandemin. Hon lyfter även det som utmärker den aktuella metoden.

Bild
Heléne Norder, Institutionen för biomedicin, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.
Foto: Elin Lindström

– Den metod vi använder i Göteborg möjliggör även övervakning av andra virus vilket ger oss unika möjligheter att snabbt påvisa pågående utbrott. Utöver sars-cov-2 kunde vi i Göteborg även påvisa förekomst av virus som sprids via föda eller vatten och utsöndras med avföringen, varav vissa orsakade utbrott, som vinterkräksjuka och astrovirus bland barn under pandemin.

– Under pandemin har vi kunnat påvisa förändringar i virushalterna, som direkt kan relateras till antalet smittade i Göteborg, fortsätter Heléne Norder. Vår forskningsgrupp avser att fortsätta med analyser av olika virus i avloppsvattnet så länge vi har forskningsmedel för detta.

I planeringen finns även en vidareutveckling av tekniken så att den ska kunna utföras på samtliga laboratorier som vill ha kontinuerlig virusövervakning.

– Detta skulle kunna leda till att fler virus övervakas i fler regioner för snabb identifiering av kommande utbrott och en effektiv och proaktiv nationell övervakning av pågående utbrott, avslutar Heléne Norder.

Titel: The amount of SARS-CoV-2 RNA in wastewater relates to the development of the pandemic and its burden on the health system

Bild
Varje punkt i figuren är en veckomätning av coronahalten i avloppsvattnet i Göteborg från vecka 7 år 2020. X-axeln anger vartannat veckonummer. Senaste mätningen gäller vecka 35 i år. Klicka på länken ovan för att se de diagram som ingår i själva studien.
Foto: Göteborgs universitet