Länkstig

Verktygslåda kan hjälpa lärosäten motverka trakasserier

Publicerad

Ett EU-stött forskningsprojekt har konstaterat att våld och trakasserier kopplat till genus är omfattande i akademiska miljöer. Projektet har tagit fram en verktygslåda till hjälp för dem som vill arbeta för att motverka detta.

Det treåriga projektet UniSAFE kunde visa att nära 62 procent av de 42 000 studenter och anställda på universitet runtom i Europa som deltagit i studien svarat att de under sin tid inom akademin upplevt någon form av genusbaserade trakasserier eller våld. En orsak till utbredningen verkar vara själva organisationsstrukturen.  

– Den akademiska miljön är unik, där strukturella ojämlikheter och elitism kan öka problemet med genusbaserat våld.  

Det säger Sofia Strid, universitetslektor vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet som varit vetenskaplig ledare för projektet. Även andra forskare från samma institution och från Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet har deltagit. 

Forskarna har också kunnat se att det på många lärosäten saknas policyer och ett aktivt arbete för att motarbeta genusbaserat våld. Därför har det varit viktigt att ta fram en verktygslåda med olika policy-instrument som kan stödja arbetet inom akademin.  

Verktygslådan innehåller fakta, inspirerande exempel, en steg-för-steg-rekommendation för hur man kan komma igång med arbetet och en resursbank. Projektet har även tagit fram ett antal rekommendationer för politiker, universitetsledningar och andra ansvariga, samt fackföreningar, studentföreningar och forskningsfinansiärer. 

– Vår förhoppning är att resultaten från projektet ska uppmärksamma lärosäten på problemet och att de verktyg vi tagit fram i samarbete med olika universitet ska inspirera och hjälpa ansvariga inom akademier att komma framåt med arbetet, säger Sofia Strid.  

Fakta

Forskningsprojektets definition av genusbaserat våld innefattar fysiskt eller psykiskt våld, olika former av sexuella trakasserier och våld, handlingar med syfte att skada någon ekonomiskt, onlinevåld eller olika former av strukturellt våld: exempelvis angrepp på genusstudier som forskningsdisciplin.  

Projektet har varit ett samarbete mellan Göteborgs och Örebro universitet i Sverige samt universitet och institut i Frankrike, Tyskland, Belgien, Tjeckien, Spanien, Litauen, Polen och Storbritannien. 

Det har finansierats genom EU:s program Horizon 2020.  

Mer om projektet på https://unisafe-gbv.eu/