Bild
none
Inmätning av fynd i kammaren. Från vänster Malou Blank, Julia Dietrich, Ann-Katrin Klein, Johannes Müller och Tony Axelsson.
Foto: K-G Sjögren
Länkstig

Utgrävning på Falbygden ska ge svar om de första jordbrukarna i Sverige

Publicerad

Arkeologer från Göteborgs och Kiels universitet har grävt ut en av de äldsta stenkammargravarna i Sverige.
Nu väntar forskarna på svaren från analyser av fynden.
DNA-prover och andra analyser ska förhoppningsvis ge svar om de första jordbrukarna i området. Vad åt de? Hur gamla var de när de dog? Hur många personer har legat i graven? Hur behandlades de döda?

Förändringsprocesserna i de tidiga jordbrukssamhällena i Nordeuropa är fortfarande bara delvis förstådda. De första jordbrukarna på Falbygden uppträder ca 4000 BC, men först ca 700 år senare, dvs kring 3300 BC, börjar de stora gånggrifterna i området byggas.

Undersökning av stenkammargrav i Falbygden

För att börja förstå vad som händer i mellantiden har en grav av typen dös från tiden ca 3500 BC undersökts av forskare och arkeologer. Utgrävningen genomfördes under två veckor i juni 2023.

Graven, belägen på Backgården i Tiarps socken, bestod av en liten, rektangulär kammare av kalkstenshällar. Ett särdrag var de dubbla gavelhällar som fanns i båda ändarna. Kammaren kunde undersökas och dokumenteras i sin helhet med moderna metoder. Alla fynd inmättes med totalstation, och graven laserskannades för att kunna bygga en 3D-modell.

Bild
none
Kammaren under utgrävning. Östra sidohällen borttagen. Plaströren är prover för miljöDNA.
Foto: K-G Sjögren

Ska analysera fynden

Benen bestämdes i fält av Torbjörn Ahlström, Lunds universitet. Prover för DNA kommer att analyseras av Ben Krause-Kyora, Kiels universitet, och prover för miljöDNA av Anthony Ruter, Globe institute, Köpenhamn. Benprover kommer också att väljas ut för 14C-dateringar samt olika typer av isotopanalyser, det senare för att få insikt om de begravdas diet och flyttningsmönster.

Både barn och vuxna i graven

Redan nu kan det sägas att ben från flera olika individer förekommer, med åldrar från spädbarn upp till äldre personer. Trots att benen var mycket väl bevarade visade det sig att stora delar av skeletten saknades, framför allt kranier och större ben, till skillnad från det vanliga mönstret i gånggrifterna. Kommande analyser av benen får utvisa om detta är resultatet av komplex hantering av de dödas lämningar eller beror på senare störningar.

Hittade pärla av bärnsten

Utöver människoben och ett fåtal djurben var det enda fyndet en liten rund bärnstenspärla.

Undersökningen genomfördes i samarbete mellan universiteten i Göteborg och Kiel. Karl-Göran Sjögren, Malou Blank och Tony Axelsson från Göteborg, och Julia Dietrich, Ann-Katrin Klein samt Johannes Müller från CAU Kiel deltog.

none
Under två veckor pågick utgrävningen av dösen i Falköping.
Foto: Cecilia Sjöberg