Bild
Bild från utställningen i Buenos Aires 2023.
Bild från utställningen i Buenos Aires 2023.
Länkstig

Upplev Otto Nordenskjölds Antarktisexpedition – på Humanisten

Publicerad

Nu kan du uppleva lämningarna av Otto Nordenskjölds expedition till Antarktis i Humanistens entréhall. Den 28 maj visar Göteborgs Forskningsinfrastruktur i Digital Humaniora (GRIDH) upp material om forskningsexpeditionen och effekten av klimatförändringar på Antarktis.

Via immersiva applikationer kan besökarna uppleva lämningarna av expeditionen genom Virtual Reality och pekskärmar.

– GRIDH stöder många spännande forskningsprojekt som resulterat i visuella upplevelser, allt från interaktiva applikationer till virtual reality. Det är dessa upplevelser som vi nu tillsammans med forskare från humanistisk, naturvetenskaplig, samhällsvetenskaplig och konstnärlig fakultet vill dela med oss av till universitetets anställda och studenter, säger Jonathan Westin som är docent i kulturvård och vice föreståndare för Göteborgs Forskningsinfrastruktur för Digital Humaniora.

Besökarna kan utforska både dokumentation av monumentens nuvarande tillstånd, samt rekonstruktioner av hur dessa platser kan ha sett ut år 1903. Utställningen innehåller även videoinstallationer om dokumentationsarbetet på Antarktis som GRIDH utfört tillsammans med Institutionen för kulturvård, samt om det hot klimatförändringarna utgör för de historiska lämningarna.

Utställningen är den första i en serie ”miniutställningar” som planeras på Humanisten. Till hösten kommer det att erbjudas besök i etruskiska kammargravar och jakt efter inskrifter i Santa Sofiakatedralen i Kiev.

– Vi hoppas att dessa miniutställningar ska ses som ett spännande inslag i vardagen, och att de ger en intressant ingång till universitetets forskning, säger Jonathan Westin.

Utställningen om Otto Nordenskjölds expedition är en liten del av den större utställning som arrangerades i Buenos Aires 2023, av GRIDH och Institutionen för kulturvård i nära samarbete med Tecnópolis och svenska ambassaden i Argentina.

Läs mer om utställningen i Buenos Aires här: Digital dokumentation ovärderlig för klimathotade kulturarv | Göteborgs universitet (gu.se)

Läs mer om utställningen GRIDH Expo Antarktis i Humanistens entréhall, Renströmsgatan 6, den 28 maj, klockan 8.30–13.30: Miniutställning: GRIDH Expo Antarktis | Göteborgs universitet (gu.se)

Text: Johanna Hillgren