Bild
Dokumentation av expeditionens lämningar
Länkstig

Miniutställning: GRIDH Expo Antarktis

Kultur & språk
Populärvetenskap

Den 28 maj visar Göteborgs Forskningsinfrastruktur för Digital Humaniora (GRIDH) upp material om Otto Nordenskjölds forskningsexpedition och effekten av klimatförändringar på Antarktis.

Utställning
Datum
28 maj 2024
Tid
08:30 - 13:30
Plats
Humanistens foajé, Renströmsgatan 6

Arrangör
Göteborgs Forskningsinfrastruktur för Digital Humaniora (GRIDH)

Den 28 maj visar Göteborgs Forskningsinfrastruktur för Digital Humaniora (GRIDH) upp material om Otto Nordenskjölds forskningsexpedition och effekten av klimatförändringar på Antarktis. Genom immersiva applikationer kan besökarna uppleva lämningarna av expeditionen genom Virtual Reality och pekskärmar. De kan utforska både dokumentation av monumentens nuvarande tillstånd, samt rekonstruktioner av hur dessa platser kan ha sett ut år 1903. Utställningen innehåller även videoinstallationer om dokumentationsarbetet på Antarktis som GRIDH utförde tillsammans med Institutionen för kulturvård, samt om det hot klimatförändringarna utgör för de historiska lämningarna.

Bakgrund

Klimatförändringarna utgör en utmaning för kulturmiljövården som kräver samarbete och mångvetenskapliga angreppssätt där fler discipliner inkluderas. Detta utgör ett problem i de fall där de hotade monumenten och miljöerna är avlägsna och svårtillgängliga; upprepade resor medför en kostsam miljöpåverkan och krävande expeditioner riskerar exkludera experter vars kompetens behövs. Ett exempel är de fyra kulturmiljöerna på Snow Hillön, Hoppets vik, Seymourön och Pauletön i Antarktis, vilka är listade som historiska platser och monument.

Dessa lämningar från Otto Nordenskjölds sydpolsexpedition (1901-1903) är beståndsdelar i olika historiska berättelser och utgör ett kulturarv för många nationer. De är akut hotade av effekterna av klimatförändringar som tar sig uttryck i permafrostens tinande, smältvatten-erosion, ökad nederbörd och en höjd havsnivå. År 2020 genomfördes en antarktisk forskningsexpedition, CHAQ2020, i samarbete mellan Argentina och Sverige. Syftet var att undersöka och stödja det gemensamma kulturarvsarbetet i Antarktis med fokus på lämningarna från Nordenskjöldexpeditionen. Här samverkade Argentinas forskningsinstitut (IAA) och centralmyndigheten för Antarktis (DNA) med Svenska Polarforskningssekretariatet, Riksantikvarieämbetet och tre svenska universitet, KTH, Luleå tekniska universitet och Göteborgs universitet.

2023 utförde GRIDH och Institutionen för kulturvård en utställning i Buenos Aires i nära samarbete med Tecnópolis och svenska ambassaden i Argentina, och det är delar av denna utställning som kommer att visas upp i Humanistens entréhall.