Bild
personer antecknar på en föreläsning
UniSAFE-projektet bjuder in till slutkonferens. Foto: Unsplash
Länkstig

UniSAFE presenterar vägar för att stoppa genusbaserat våld inom akademin

Publicerad

UniSAFE-projektet bjuder in till slutkonferens: Från policy till praktik - vägar för att stoppa genusbaserat våld inom akademin. Arrangemanget äger rum 21-22 november 2023 vid universitetet i Namur, Belgien, och kan också följas online. Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet, presenterar några av projektresultaten.

Genusbaserat våld är utbrett. Det tar sig många olika uttryck, har långvariga och förödande konsekvenser och förekommer inom alla livets områden, i alla organisationer, i fysiska och digitala miljöer. Universitet och forskningsfinansiärer är inget undantag från detta, de är särskilt utsatta för höga nivåer av genusbaserat våld.

När de försöker ta itu med denna fråga saknar de ofta vägledning om var de ska börja eller hur de ska se till att deras policies och åtgärder är tillräckligt omfattande för att vara effektiva. Andra beslutsfattare är fortfarande inte tillräckligt medvetna om den förändring som måste inledas på institutionsnivå och hos offentliga myndigheter.

Under de senaste tre åren har UniSAFE-projektet undersökt förekomsten av genusbaserat våld inom den akademiska världen, samt institutionernas svar. En omfattande enkät - som besvarades av 42 000 anställda och studenter från 46 organisationer i 15 länder - har gett gedigna och jämförbara data som har analyserats och jämförts med resultat från intervjuer, kartläggning av policyer och fallstudier av institutionernas svar. Denna kunskap har omvandlats till konkreta verktyg och rekommendationer.

Praktiska rekommendationer anpassade till olika sammanhang

En illustration som visar de sju ord som startar med bokstaven P, som nämns i nyhetstexten
Ett helhetsperspektiv, baserat på 7P-ramverket.

Konferensen i Belgien utgår från ett helhetsperspektiv, baserat på 7P-ramverket (prevalence, prevention, protection, prosecution, provision of services, partnerships, policies). Utöver forskningsresultat presenteras dess tillämpningar för institutioner, med praktiska rekommendationer anpassade till olika sammanhang: universitet och forskningsfinansiärer, offentliga myndigheter på EU-nivå och nationellt.

Bild
porträttbild på Fredrik Bondestam
Fredrik Bondestam, föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning.
Foto: Natalie Greppi

– Under en av sessionerna presenterar vi projektets lärdomar från insamling av kvantitativa och kvalitativa data på både organisations- och individnivå. Presentationen innehåller också konkreta rekommendationer om hur man samlar in data om genusbaserat våld med ett överlevar-centrerat perspektiv, säger Fredrik Bondestam, föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning.

Presentationen görs tillsammans med Claudia Schredl, från GESIS – Leibniz Institute for the Social Sciences och Vilana Pilinkaite, Lithuanian Centre for Social Sciences. Nationella sekretariatet för genusforskning är en del av UniSAFEs svenska projektteam, som leds av docent Sofia Strid på Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Målgrupp

Bild
jubileumsmärke 25 år

Konferensen riktar sig särskilt till beslutsfattare på universitet och hos forskningsfinansiärer,  till jämställdhetsansvariga samt representanter för universitetsnätverk, men är öppen för alla. Arrangemanget äger rum på universitetet i Namur i Belgien, och streamas online. Registreringen är kostnadsfri, men antalet platser är begränsat.

Läs här för mer information om konferensen och för att registrera dig

Läs här för mer information om projektet och sekretariatets övriga publikationer inom ämnet

Nationella sekretariatet för genusforskning har delat med sig av kunskap i 25 år.