Bild
Tre barn och en man tittar på en IPAD
Foto: Karolina Westling
Länkstig

Unikt forskningsprojekt blev filmfestival

Elever från Björkö skola och medlemmar i Björkö hembygdsförening har samarbetat i ett MIK-projekt inom GPS400

Torslanda-Öckerö tidning skriver om GPS400-projektet Hållbar hembygd via ökad MIK och dess fältstudier tillsammans med elever från Björkö skola och medlemmar i Björkö hembygdsförening. 

Under hösten har medlemmar i projektet Hållbar hembygd via ökad MIK besökt två skolor i Västra Götalandsregionen för att samverka med elever och hembygdsföreningar. Projektet utforskar hur lokalt natur- och kulturarv kan bevaras, brukas och visualiseras långsiktigt mellan olika generationer.

Bland annat deltog elever i årskurs 4 på Björkö skola och medlemmar från den lokala hembygdsföreningen. Tillsammans med GPS400 har de skapat fyra kortfilmer om hållbarhet i hembygden ur historiska, nutida och framtida perspektiv. Dessa filmer visades under en filmfestival arrangerad av skolan.

Här kan du läsa artikeln om Björkös 4:e klassare och hembygdsföreningens filmer.

Visuell medie- och informationskunnighet

VIMIK-gruppen, en del av GPS400, är en interdisciplinär expertresurs för audiovisuell forskning och pedagogik vid Göteborgs universitet. Gruppen fokuserar på att öka visuell medie- och informationskunnighet (MIK) genom samverkan med regionala aktörer och genom att erbjuda utbildnings- och forskningsaktiviteter. Deras arbete syftar till att stärka förmågan att läsa, tolka och arbeta med bilder och bildmedier, vilket är avgörande i dagens informationsintensiva samhälle.