Bild
Foto: Getty Images
Länkstig

Tre doser covidvaccin skyddade även extra sårbara

Publicerad

Även sårbara personer, som riskerade svår covid, fick ett bra skydd efter tre doser mRNA-vaccin. Det visar en studie från Göteborgs universitet på patienter med leversjukdom eller genomgången benmärgstransplantation.

Syftet med studien, publicerad i tidskriften Infectious Diseases, var att studera effekterna av upprepade vaccinationer och hybridimmunitet mot covid-19 hos särskilt sårbara personer. Med hybridimmunitet avses det skydd som uppstår efter vaccination i kombination med genomgången infektion.

Resultaten signalerar hur nivåerna av antikroppar mot covid kan byggas upp hos personer med ett i grunden bristfälligt immunförsvar. Ett område där kunskaperna varit begränsade.

Likvärdigt efter tredje dosen

I studien ingick 38 patienter med skrumplever, 36 benmärgstransplanterade, 14 patienter med autoimmun leversjukdom och 20 friska kontrollpersoner. Samtliga patienter vårdades på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, och övervakades för antikroppar mot covid efter sin första, andra och tredje vaccindos.

Ingen av deltagarna hade haft covid-19 före den andra vaccindosen, men mellan dos två och tre fick 31 av deltagarna en mild infektion med covidvarianten omikron.

Personerna med bristfälligt immunförsvar på grund av leversjukdom eller genomgången benmärgstransplantation hade fram till tiden efter andra vaccindosen ett sämre skydd än kontrollpersonerna. Efter tredje dosen låg dock grupperna på likvärdiga nivåer av antikroppar.

För alla grupper i studien, oavsett nivå på grundläggande immunförsvar, uppmättes också tio gånger högre antikroppsnivåer efter genomgången covidinfektion, jämfört med de personer som fått sin immunitet genom enbart vaccin.

Oväntat bra skydd hos sårbara

Tre doser av mRNA-vaccin mot covid-19 innebar således höga antikroppskoncentrationer även hos immunförsvagade individer, och hybridimmunitet resulterade i ytterligare förhöjda nivåer.

Martin Lagging är professor i klinisk virologi på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, och studiens sistaförfattare.

– Det var oväntat, men mycket glädjande, att de mer sårbara personerna skulle få antikroppsnivåer i paritet med de friska efter tre doser vaccin. Det betonar vikten av att det ofta lönar sig att fortsätta vaccinera även om immunsvaret efter de första doserna varit bristfälligt, säger han.

Titel: Catch-up antibody responses and hybrid immunity in mRNA vaccinated patients at risk of severe COVID-19