Länkstig

Studievägledare sätter studentens frågor i centrum

Camilla Alvhage är studievägledare på institutionen för litteratur, idéhistoria och religion och kan hjälpa dig att planera dina studier och tipsa om olika möjligheter i arbetslivet.

Vad kan en studievägledare hjälpa till med?

– Oavsett om man vill börja studera eller redan studerar på ett universitet kan man kontakta en studievägledare för att få hjälp att planera sina studier. Med oss kan man också prata om vad det innebär att studera på ett universitet och olika möjligheter till jobb efter studierna. En studievägledare sätter studentens intresse och frågor i centrum för samtalet. Vi är opartiska och har tystnadsplikt, säger Camilla Alvhage.

Vad innebär det att ni har tystnadsplikt?

Bild
Camilla Alvhage

– Det som sägs i förtroende till en studievägledare förs inte vidare till någon annan.

Om studenterna har frågor om sådant som inte rör själva studierna men ändå påverkar dem – vem vänder de sig till då?

– Det finns flera former av stöd om studiesituationen känns svår. Studenter med funktionsvariation kan få särskilt pedagogiskt stöd och det finns även studenthälsovård. Är man osäker på vart man ska vända sig, kan man alltid vända sig till oss studievägledare så hänvisar vi rätt. Mer information finns också på Studentportalen.

Här på Humanistiska fakulteten har vi många fristående kurser – hur kan en studievägledare hjälpa till att sovra i det stora utbudet?

– Utbildningsutbudet är stort. Tillsammans med en studievägledare ges en fin möjlighet att orientera sig i utbudet utifrån sina egna intressen, mål och förkunskaper. Är målet att läsa mot en examen ger vi stöd i att planera studiegångar

– Vi har både studenter som läser på program mot ett visst yrke och studenter som provar sig fram genom att läsa olika kurser, för att först i slutet av sin utbildning välja att fördjupa sig inom ett visst ämne som leder fram till en examen.

Hur kan studenter redan under sin tid på universitetet få en bild av det arbetsliv som väntar dem efteråt?

– Genom gästföreläsare, studiebesök och möjlighet till praktik ges kontakter och inblick i hur livet kan se ut efter studierna. Praktik kan genomföras på olika sätt, både under till exempel uppsatsskrivande eller genom en hel praktiktermin.

Text: Elin Widfeldt

Våra studievägledare

På institutionen för litteratur, idéhistoria och religion finns tre studievägledare som jobbar med olika ämnen. Du är välkommen att kontakta dem om du har frågor om eller inför dina studier!