Bild
Hand som håller ett vinglas och en cigrett
Foto: Canva
Länkstig

Specialistkurs: Klinisk beroendepsykologi

Publicerad

Hej Ann-Sophie Lindqvist Bagge. Du och Malin Hildebrand Karlén håller kursen Klinisk beroendepsykologi. Berätta lite om kursens innehåll.

Kursen är en specialistkurs för inriktningen beroendepsykologi som i huvudsak ges på distans och har ackrediterats av Psykologförbundet.

Vi kommer diskutera olika perspektiv på beroende och dess behandlingsmodeller, däribland hur behandlingsstrukturer kan optimeras och anpassas till olika patientgrupper och individuella förutsättningar. Kursdeltagarna erbjuds ett arbets- och organisationspsykologiskt perspektiv på arbete med klientgrupper som har beroendeproblematik och möjligheten att fördjupa sig inom ett beroendepsykologiskt område.

Kursen ger bland annat en översikt över det beroendepsykologiska området, över psykologiska förklaringsmodeller till beroendeproblematik samt över psykologiska insatser för substansbruksproblematik – från riskbruk till beroende – som rekommenderas av forskning och riktlinjer.

Utöver tillgången till föreläsningar från experter inom olika beroendepsykologiska fält, ges många möjligheter att få diskutera beroenderelaterade frågor av teoretisk, klinisk och mer övergripande organisatorisk karaktär tillsammans med andra psykologer som är verksamma inom det beroendepsykologiska området.

För att öka relevansen av kursinnehållet för den enskilde kursdeltagaren, ingå ett skriftligt individuellt arbete i form av en litteraturöversikt över ett väl avgränsat beroendepsykologiskt tillämpningsområde. Detta område väljer deltagaren utifrån sin egen kliniska situation, eller utifrån ett särskilt intresse, och innefattar en fördjupning inom något av de teman som behandlats under kursens gång. 

Vem riktar sig kursen till, vem ska söka den?
Kursen riktar sig till dig som har en psykologexamen och som vill bredda och fördjupa dina kunskaper på det beroendepsykologiska området.

Vad är tanken att kursen ska ge den som läser den?
Efter genomgången kurs skall studenten ha ökad kunskap om olika perspektiv på beroende, behandlingsmodeller, hur behandlingsstrukturer kan optimeras och anpassas till olika patientgrupper, arbets- och organisationspsykologiskt perspektiv på arbete med klientgrupper som har beroendeproblematik samt fördjupad kunskap inom ett valfritt beroendepsykologiskt område.
 

Mer om kursen Klinisk beroendepsykologi | Göteborgs universitet (gu.se) och hur du söker den