Bild
Sören Holmberg
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Sören Holmbergs nya hemsida – ett halvt sekel om väljare och opinion

Publicerad

I höstas fyllde statsvetaren Sören Holmberg 80 år. I present fick han en hemsida där det mesta av hans forskning nu finns tillgänglig.

– Sörens bidrag till den statsvetenskapliga forskningen är helt unik. Hans publikationer speglar opinion och samhällsutveckling i Sverige under de senaste fem decennierna. När han fyllde år överraskade vi honom därför med en publikationsöversikt på webben med nedladdningsbart material, säger Henrik Ekengren Oscarsson, forskningsledare för Valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet.

Seniorprofessor Sören Holmbergs forskning handlar om väljarbeteende, opinionsbildning, representativ demokrati och politiska styrsystem. Hans första artikel Några anteckningar kring klassbegreppet publicerades 1971, och vid nyss fyllda 80 har han inga planer på att sluta forska.

– Mät mera är mitt motto. Vi måste mäta nu. Vi kan inte mäta samtiden i framtiden, säger Sören Holmberg.

Mellan 1979 och 2010 var det han som ledde Valforskningsprogrammet. Redan under hans första år där utvecklades de svenska valundersökningarna till att också inkludera regelbundna studier av partiernas valprogram och mediernas valbevakning. Forskarna initierade även enkätundersökningar med riksdagens ledamöter.

– Tanken var att valundersökningarna inte enbart skulle handla om väljare. Vi inkluderade också andra centrala valaktörer i syfte att kunna analysera interaktionen mellan dessa över tid, för att på så vis kunna förstå valens funktion i den representativa demokratin.

Rörelse från vänster till höger

Efter sina femtio år som valforskare har Sören Holmberg god koll på tillståndet för såväl den representativa demokratin som det svenska väljarbeteendet.

– Åsiktsrepresentationen för olika konkreta sakfrågor har blivit sämre och rentav dålig, men är bättre när det gäller vänster-högerideologi. För femtio år sedan stod riksdagens ledamöter något till vänster om väljarna, i dag står de något till höger om väljarna. Dessutom är valdeltagandet lägre i dag jämfört med på 1970-talet och det är inte önskvärt för en bra representativ demokrati.

Forskningen visar också att rörligheten bland väljarna har ökat. Sverigedemokraterna har blivit ett stort etablerat parti efter sitt genombrottsår 2010, då partiet inte bara tog sig in i riksdagen utan också förstärkte sin ställning i flera kommuner.

– Vi ser en högerglidning i opinionen, och det är en större skillnad i hur kvinnor och män röstar än tidigare. Män röstar oftare till höger och kvinnor till vänster. Vi har en vänster-högerideologi med breddat innehåll.

Medgrundare till två forskningsinstitut

Förutom analyser av val och väljare baseras en stor andel av Sören Holmbergs forskning på data från de nationella SOM-undersökningarna som mäter svenskars vanor, beteenden, åsikter och värderingar när det gäller samhälle, politik och nyhets- och mediekanaler. Ett område som han har bevakat länge är svensk energipolitik.

– Jag började systematiskt att mäta kärnkraftsopinionen för att det var en viktig och aktuell fråga, och där fanns forskningspengar som gjorde att jag på 1980-talet kunde vara med och grunda SOM-institutet vid Göteborgs universitet. 

Sören Holmberg har också varit med och grundat Quality of Government-institutet, även det på Göteborgs universitet. Där bedrivs forskning om betydelsen av pålitliga, opartiska, icke-korrupta, icke-diskriminerande och kompetenta offentliga institutioner.

– Statsvetenskap och annan samhällsvetenskap ska, likt hälso- och sjukvård, ha ett normativt mål. Det betyder att de ska bidra till att skapa det goda samhället respektive en god hälsa för människor. För att kunna det måste samhällsvetenskapen arbeta komparativt och jämföra hur olika system fungerar. Jag var med om att ta fram ett Good Society Index, som ger oss en måttstock att jämföra olika samhällen mot, och i det sammanhanget var jag med och grundade QOG-institutet år 2004. 

Vad tycker du om din nya hemsida?

– Det är en fantastisk present! Efter nästa istid när alla böcker och artiklar har multnat bort hoppas jag de överlevande framtida människorna kan finna och digitalt läsa vad jag mätte, och hur vi hade det på 1960–2020-talet. 

 

Text: Anna-Karin Lundell

Mer information

På Sören Holmbergs nya hemsida finns ett 100-tal artiklar, uppsatser, rapporter och bokkapitel som Sören har skrivit eller är medförfattare till. Dessutom finns där 25 SOM-antologier som han varit redaktör för och medförfattare till, samt 56 böcker.

Länk till hemsidan: https://sorenholmberg.com

Forskarna vid Valforskningsprogrammet vill särskilt tacka Axel Karlsson, student och praktikant vid Valforskningsprogrammet hösten 2023, som arbetat med hemsidan.