Bild
Pendlare med hopfälld cykel väntar på att kliva på ett tåg
Foto: iStock
Länkstig

Sociala skäl bättre än kunskap i kampanjer för klimatsmart beteende

Publicerad

I kampanjer för mer hållbart och klimatsmart beteende är exempel på vad andra människor gör och ekonomiska morötter viktigare än ren kunskap och fakta. Det visar en internationell genomgång av över fyra hundra studier. Samtidigt har olika typer av kampanjer liten effekt på hur folk beter sig.

Ändrade beteenden är nödvändiga för att klara klimatmålen. Informations- och andra påverkanskampanjer är några av verktygen. I en översiktsstudie har forskare från Cambridge, Yale och Göteborgs universitet analyserat vad som gör en bra kampanj för förändrat beteende.  

Resultaten visade att kampanjtekniker baserade på sociala jämförelser och finansiella incitament är mer effektiva än kampanjer som fokuserar på kunskap om vad som är ”rätt” eller ”bra”.  

– Att lära sig att människor runt omkring oss har börjat välja vegetarisk mat eller att cykla till jobbet är ofta bättre motiv för att få till beteendeförändringar, säger Magnus Bergquist från Göteborgs universitet.  

Tillsammans med kollegorna i England och USA har han ställt samman tio forskningsöversikter som totalt inkluderar 430 studier om hållbar beteendeförändring i människors vardag.  

Översikterna visade också att kampanjer generellt har ganska liten effekt på folks beteenden. Jämfört med de som inte deltagit i kampanjer ökar människor som deltagit i kampanjer sitt miljövänliga beteende med bara sju procent i genomsnitt. Det kan handla om att börja källsortera, välja ett mer hållbart transportalternativ eller spara el.  

Effekten syntes tydligare i småskaliga studier, med färre än 9 000 deltagare, än i de större. 

– En förklaring till det kan vara att småskaliga studier oftare bygger på direkta tekniker som personliga möten vilket har större chans att påverka beteende, säger Magnus Bergquist.  

Fakta

Studien ”Field interventions for climate change mitigation behaviors: A second-order meta-analysis” är publicerad i vetenskapliga tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America: https://doi.org/10.1073/pnas.2214851120