Bild
En grupp personer som minglar
SME-dagen arrangeras 16 mars på Handelshögskolan
Foto: Gorgev/Shutterstock.com
Länkstig

SME-dagen 16 mars lyfter förnyelse- och förändringsarbete

Publicerad

Små och medelstora företag är viktiga för ekonomin och för att skapa arbetstillfällen. I takt med att förändringstakten i samhället ökar blir förmågan att förnya sig allt viktigare. Den 16 mars arrangeras SME-dagen på Handelshögskolan, och sätter ljuset på just förnyelse- och förändringsarbete.

Hallå där Jonas Fasth, initiativtagare och projektledare för SME-dagen

Varför är små och medelstora företag viktiga?

De små och medelstora företagen utgör ekonomins motor och ryggrad. Inom OECD utgör de 99 % av alla företag. Inom Sverige står de små företagen (upp till 49 anställda) för 99,6 % av alla företag. Tillsammans sysselsätter de över 60 % av arbetskraften inom OECD, och står för ca 60 % av bruttonationalprodukten inom OECD. Det finns också studier som visar att SMEs är särskilt viktiga för att skapa jobb, att de är mer benägna att anställa ungdomar och individer som upplevt längre period av arbetslöshet, och att de har en relativt hög grad av innovation.

Hur jobbar Handelshögskolan med små- och medelstora företag?

Under de senaste åren har vi försökt att utveckla vårt arbete med SMEs, bland annat genom att vi tagit initiativ till att tillsammans med aktörer inom det svenska innovationssystemet start ett gemensamt community, SME-community, där vi som värd försöker utveckla ett gemensamt kunskapande kring SMEs utmaningar och hur de kan hantera dem. 

Varför handlar SME-dagen just om förnyelsearbete?

En av utmaningarna som SMEs, liksom större företag, möter är att förnya sina verksamheter, att både våga och utveckla förmågan att göra saker på ett annat sätt än hur det görs idag. Då förändringstakten bara ökar blir förmågan att förnya sig allt viktigare. De senaste åren har varit en särskilt utmanande tid som också ger möjligheter, ett momentum för att förändra än mer.

 Vilka tycker du ska gå på SME-dagen, och varför?

Alla som är intresserade av SMEs och dess utmaningar, men också de som är generellt sett intresserade av förnyelse- och förändringsarbete. Dagen innehåller också många spännande inslag i ett högt tempo, bland andra Per Schlingmann, Örjan Sölvell, företagare som berättare om sina förnyelseresor och ett spännande inslag där forskare under 12 minuter var skall förmedla forskningsbaserade och konkreta råd för förnyelsearbete.

Vad hoppas du själv på att ta med dig från dagen?

Inspiration kring förnyelsearbete. Nya tankar och ideer.

Om SME-dagen

Detta är den första upplagan av SME-dagen, men ambitionen är att det ska bli ett årligt återkommande event

Dagen arrangeras av SME-community på Handelshögskolan tillsammans med ALMI, Business Region Göteborg, Coompanion, Connect, RISE och Johanneberg Science Park.

Läs mer Om SME-dagen och anmäl dig

Läs mer om SME-community