Länkstig

Simon och Sofia vann pris för bästa uppsats om handel

Publicerad

Simon Högnelid och Sofia Dahlström har fått Handelns forskningsstiftelses pris om 20 000 kr för bästa uppsats om handel 2017. Deras masteruppsats handlar om chefsomsättningskostnader och hur man genom successionsplanering kan börja reflektera över kostnaderna och minska dem. Simon och Sofia gick masterprogrammet Innovation and Industrial Management på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Uppsatsen gjordes på IKEA och analysen visade att chefsomsättning är väldigt kostsamt om det inte finns en tydlig plan för hur positionen ska efterträdas. Det uppstår inte bara direkta kostnader för intervjuer, tester och upplärning utan också indirekta kostnader som exempelvis ökad stress hos kvarvarande anställda, minskad produktivitet och försäljning. Genom att ha en utarbetad strategi för hur man hittar, rekryterar, uppmuntrar och behåller människor inom organisationen kan stora kostnader besparas. Många företag kommer ställas inför utmaningar vad gäller chefsomsättning och successionsplanering är en möjlig lösning.

- Vi blev otroligt glada och stolta över att få veta att vi vunnit tävlingen. För oss gav det en boost till att jobbet vi lagt ner faktiskt har bidragit till något, men allra roligast är att ämnet får större uppmärksamhet. Vi tror verkligen att fler företag bör se över sin succession och hur man förbereder sig inför framtida personalomsättning. Ämnet känns aktuellt och vi hoppas genom vinsten i denna tävling att fler kan börja undersöka hur successionsplanering kan bidra i deras organisation, säger Simon.

Juryns motivering

Handelns forskningsstiftelses uppsatspris är tänkt att belöna nytänkande, kreativitet eller belysning av ett gammalt problem ur nytt perspektiv när det gäller viktiga utmaningar för parti-, e- och detaljhandel. I juryn finns representanter för handel, akademi och Handelns forskningsstiftelse, så här lyder deras motivering:

”Uppsatsen behandlar personal- och chefsomsättning och dess kostnader. Detta är en stor och viktig utmaning för handeln och en fråga som förväntas öka i betydelse i takt med att de yngre generationerna blir chefer. I en fallstudie presenterar och beräknar författarna de kostnader som kan knytas till personalomsättning och identifierar framgångsfaktorer för att behålla personal, i detta fall chefer, i en handelskontext. De visar vidare att uppföljning, planering och styrning är viktigt i arbetet för att minska personalomsättningen och samtidigt minska kostnaderna. Uppsatsen är väl genomförd och dess frågeställning både teoretiskt och empiriskt grundad med resultat som har såväl teoretisk som praktisk relevans. Resultatet kan fungera som viktigt inspel till handeln för att hantera problemet och utmaningen med frågorna.”

Hur gör man för att skriva en bra uppsats?

Prisvinnarna delar med sig av sina bästa tips för att skriva en bra uppsats:

-Planering, disciplin och glädje har gjort att vi lyckades med vår uppsats. I ett tidigt skede började vi undersöka ett ämne som intresserade oss och hur vi skulle kunna angripa problemet. Vi hittade ett företag som visade lika stort intresse som vi, och där var vi igång. Vi gjorde en plan för varje steg i uppsatsen och tydliggjorde därmed vilka aktiviteter som skulle genomföras varje vecka. Detta skapade struktur och deadlines som var lätta att följa. Det gjorde också att vi var tvungna att arbeta disciplinerat, men utan stress. I och med att vi valde ett ämne som intresserade både oss och vårt partnerföretag så fann vi ett driv och en glädje i projektet som bidrog till att göra ett bra arbete. Uppsatsen ska vara kul att skriva, så valet av ämne är viktigt!

Läs uppsatsen

The success of succession to reduce manager turnover costs: A qualitative study on costs related to manager turnover in a Swedish retail company and succession planning and management success factors to reduce these costs av Simon Högnelid och Sofia Dahlström.

Om uppsatspriset

Handelns forskningsstiftelses uppsatspris delas ut för första gången 2017. Utlysningen vänder sig till alla studenter på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Syftet är att stimulera studenter att studera och fördjupa sig inom frågeställningar som berör handel i sina kandidat- eller masteruppsatser.  Mer information om uppsatspriset