Hoppa till huvudinnehåll
Bild
En trädgårdsbänk under ett blommande träd
Foto: Micheile Henderson
Länkstig

Projekt om hälsofrämjande utemiljö beviljas forskningsanslag

Publicerad

FORMAS har beviljat projektet Kvaliteter i fysisk utemiljö som främjar hälsa för äldre personer som bor på särskilt boende närmare tre miljoner kronor för att finansiera ett nytt doktorandprojekt. Huvudsökande är Professor i vårdvetenskap Helle Wijk, som även är gästprofessor vid Chalmers arkitektur.

Anslagsgivaren är FORMAS, som är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling, och dessa medel möjliggör att det första så kallade Double Degree Doktorandprojektet mellan Chalmers Arkitektur och Vårdvetenskap och hälsa nu kan bli verklighet med Göteborgs universitet som huvudman. Medsökande är Göran Lindahl vid Centrum för Vårdens Arkitektur på Chalmers och Anna Bengtsson vid Sveriges Lantbruksuniversitet.