Länkstig

Prisas för mångårigt internationellt samarbete

Publicerad

Hans Linderholm, professor i naturgeografi vid Göteborgs universitet, har fått utmärkelsen ”International cooperation award” från China Dendro Society. Detta för ”sitt exceptionella samarbete inom dendrokronologiska studier i Kina”.

Professor Hans Linderholm tar emot ett pris

Priset delades ut under China Dendro Conference, som samlade över 400 deltagare vid Xi'an JiaoTong University i Xi'an, Kina. Årets konferens hölls i april och var den åttonde i ordningen.

Hans Linderholm har samarbetat med flera forskargrupper i Kina under de senaste 20 åren, framförallt i sin roll som biträdande föreståndare för Sino-Swedish Centre for Tree-Ring Research. Det är ett gemensamt forskningscenter mellan Göteborgs universitet och Institute of Earth Environment, Chinese Academy of Sciences. 

Professor Hans Linderholm håller en presentation på en konferens
Hans Linderholm under sin presentation på 8th China Dendro Conference i april 2024.

Hans Linderholms forskargrupp ”Gothenburg University Laboratory for Dendrochronology” (GULD) är specialiserad på trädringsforskning, så kallad dendrokronologi. Fokus för forskningen som bedrivs inom GULD är klimatvariationer under sen holocen, alltså den pågående geologiska perioden som inleddes för cirka 11 700 år sedan. Forskargruppen studerar bland annat klimatvariationers inverkan på skogsekosystem och människor.

Läs mer om Hans Linderholm och forskargruppen GULD:s pågående forskning på www.gu.se

 

AV: JENNY MEYER DANEBACK