Bild
Prispokal
Länkstig

Pris för enastående forskning inom familjesociologi

Publicerad

Forskare i socialt arbete vinner pris för artikel. "Ett enastående bidrag inom forskningsområdet familjer och relationer". Så lyder motiveringen för Marcus Herzs, forskare på Göteborgs universitet, insats som tilldelats David Morgan-priset.

David Morgans pris delas årligen ut av den vetenskapliga tidskriften Families, Relationship och Societies (FRS) till exceptionella artiklar inom fältet. Syftet med priset är att erkänna enastående bidrag som gjorts inom forskningsområdena familjer och relationer.

Bild
Marcus Herz, docent socialt arbete
Marcus Herz, vinnare av David Morgan-priset 2022 för sitt enastående bidrag med artikeln om familje- och relationsforskning.

Årets vinnare är docenten Marcus Herz på Göteborgs universitet, forskare på Institutionen för socialt arbete. Tillsammans med professor Jesper Andreasson på Linnéuniversitetet har han skrivit en artikel om asylsökandes upplevelser.

– Artikeln handlar om hur familjer som sökt asyl i Sverige ser på sitt familjeliv i relation till flykten och hur deras sätt att göra familj interagerar med svensk asyllagstiftning och regelverk, säger Marcus Herz.

Studien bygger på ett etnografiskt fältarbete bland människor som sökt asyl i Sverige. Resultatet i artikeln visar hur dagens migrationspolitik skapar en konstant osäkerhet hos människor som söker eller som har sökt asyl. Osäkerheten om att inte få stanna kvar i landet har en inverkan på människors familjeliv på olika vis, något som påverkar relationen mellan familjemedlemmar.

– Det jag själv tycker är det allra viktigaste i artikeln är hur den visar hur oron kring att bli förvisad skär in i det allra mest vardagliga familjelivet. En viktig poäng är hur hot om deportering, av förklarliga skäl, skapar påfrestningar på familjerelationer. Myndighetsbeslut berör familjer på en rad oväntade sätt. Något som verkligen grep tag i mig är hur barn leker att de blir deporterade, som en följd av livssituationen i familjen, säger Marcus Herz.

Läs den prisade vetenskapliga artikeln i Families, Relationship and Societies

TEXT AV: Louise Älgne, kommunikatör på Institutionen för socialt arbete

Om priset

Tidningen Families, Relationships and Societies är en peer-reviewed vetenskaplig tidskrift inom familjesociologi. Priset skapades till minne av David Morgan, tidigare ordförande för British Sociological Association (BSA), och tidigare medlem av FRS-redaktionen.

Artikeln ”Family practices, deportability and administrative violence: an ethnographic study on asylum seekers’ family life in the Swedish migration context.”  fick mycket beröm av redaktionen för dess bidrag till förståelsen om inverkan på asylsökandes upplevelse av familj och utveckling av begreppet administrativt våld.

Om utmärkelsen i Policy Press.com

Om studien

Studien är en del av ett forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet, Söka hopp i gränsland: En etnografisk studie av hoppets sociala dimensioner i den svenska asylmottagningskontexten. Torun Elsrud, Linnéuniversitet är projektledare.