Länkstig

Peter Andersson – ny docent i civilrätt vid Juridiska institutionen

Publicerad

Peter Andersson, juris doktor och universitetslektor, har antagits som docent i civilrätt vid Juridiska institutionen, Handelshögskolan.

Stort grattis, Peter! Vad betyder docenturen för dig?

Tack! Docenturen betyder mycket för mig. Den visar att mitt arbete uppskattas av mina kollegor och som docent har jag möjlighet att ta på mig fler uppgifter och bidra till att öka kunskapen inom mitt område.

Vilket är ditt främsta forskningsintresse? Varifrån kommer det?

Min forskning har ett fokus på arbetsmiljöreglering ur ett ansvarsperspektiv. Stress, psykosocial arbetsmiljö, riskbedömningar, kausalitet och proportionalitet är arbetsmiljörättsliga frågor som aktualiserar olika aspekter av ansvar. Arbetsmiljörätten är underbeforskad, trots att reglerna varje dag är tillämpliga för fem miljoner människor som arbetar i Sverige och ofta bokstavligen handlar om liv och död.

Vilka resultat har din forskning visat?

Hur arbetsmiljörätten som juridiskt system reagerar på nya förutsättningar i form av allt från pandemier till nya sätt att organisera arbete och arbetsmedicinska teoriutveckling. Mina studier är ofta komparativt inriktade och har också bidragit till att sätta svensk arbetsmiljörätt i ett internationellt sammanhang.

Vad kan du säga om din framtida forskning? Vad planerar du att forska om?

Jag kommer att fortsätta att forska om arbete, hälsa och ansvar. Tillsammans med en fransk forskare vid namn Loic Lerouge arbetar jag just nu på en studie som rör ansvar för den oro och det psykiska lidande som arbetstagare kan känna efter att ha blivit exponerade av farliga ämnen som asbest. Det tar ofta decennier innan sjukdom framträder. I Frankrike kom nyligen en dom som utvidgar arbetsgivaransvaret på ett sätt som saknar motsvarighet i svensk praxis och som ställer vår arbetsmiljörätts idé om en helhetssyn på arbetsmiljön i ett nytt ljus.

Läs mer om Peter Andersson