Bild
Foto: Henrik Sandgren
Länkstig

Pengar till projekt om hållbarhet i offentlig upphandling

Publicerad

Förvaltningshögskolans projekt "Ta täten i den cirkulära omställningen - att överbrygga implementeringsklyftor i hållbar offentlig upphandling" har fått tre miljoner kronor från Formas.

Projektet mål är dels att utveckla de kunskaper som finns om hållbarhet i offentlig upphandling, och dels att bidra till forskningen om styrning och organisering av marknader.

I det här projektet får vi möjlighet att gräva djupare i vad det innebär för kommuner, i rollen som upphandlare, och leverantörer. Vad krävs för att cirkulär upphandling ska fungera i praktiken? Det känns både spännande och viktigt! säger Emma Ek Österberg som är projektledare.

Den offentliga konsumtionen i Sverige står för nästan 30% av landets klimatpåverkan. Varje år upphandlar offentliga organisationer varor och tjänster för den hisnande summan 800 miljarder kronor, vilket ger det en enorm potential för att åstadkomma förändring. 

Regeringen har betonat att offentlig upphandling är ett nyckelinstrument för att nå de klimatpolitiska målen och att offentliga organisationer ska gå före i omställningen till ett fossilfritt samhälle och en cirkulär ekonomi, säger hon.

Projektet ska pågå i tre år, och undersöka två kommuner och de två olika upphandlingsområdena bygg och livsmedel. Förhoppningen är att kunna analysera de organisatoriska förutsättningarna för hållbar upphandling, men också se vad som händer när en policy omvandlas till konkreta åtgärder. Förutom två forskare från Förvaltningshögskolan medverkar också forskare från Stockholms universitet och Södertörns högskola.

Fantastiskt roligt att få möjlighet att genomföra det här projektet! säger Emma Ek Österberg.

Läs mer om projektet här.

Projektdeltagare

Emma Ek Österberg Förvaltningshögskolan
Cristian Lagström Förvaltningshögskolan
Sara Persson Södertörns högskola
Martin Qvist Stockholms universitet