Länkstig

Pandemin öppnade dörren till nya digitala rum

Lina Holst har alltid varit intresserad av digital kultur och digitala rum. När pandemin slog till samtidigt som hon skulle välja utbildning ledde det till beslutet att söka till masterprogrammet i digital humaniora.

Under pandemin har en stor del av både hennes universitetskurser och privatliv ägt rum digitalt.

– Jag och min kompis flyttade över filmkvällar till Zoom – Zooviekvällar som vi kallar dem – och det kändes som att plötsligt flyttade en stor del av världen online, i alla fall västvärlden. Den digitala världen växte sig större och viktigare för människor, säger Lina Holst.

Fick prova många olika tekniker

Hon har en kandidatexamen i kulturvetenskap med inriktning på litteraturvetenskap och har även läst kurser i socialantropologi, genusvetenskap och kreativt skrivande. När hon läste på kandidatprogrammet Kultur skrev hon tillsammans med en klasskamrat ett arbete om identitetsskapande inom fangemenskaper, som de båda hade erfarenhet av.

– Min erfarenhet var mestadels baserad på digitala plattformar. Det finns så många olika sorter av digitala rum och kultur förutom Twitter och Tumblr – digitala museer, tillgängliggörande av gamla skrifter, delande av kreationer som fanfiction, livestreaming på Twitch, säger Lina Holst.

Bild
Lina Holst

Under sina två år på masterprogrammet i digital humaniora har hon fått prova på olika sorters digitalisering och tekniker, som 3D och att göra en digital utställning.

– Man får doppa tårna i ganska mycket och känna vad som passar en bäst. Sedan har det också varit skönt att ha kursansvariga, lärare och personer från Centrum för digital humaniora som varit intresserade av och engagerade i våra studier.

Samarbetar med forskare

Nu håller Lina Holst på med sitt mastersarbete, som är en interaktiv webbkarta för forskningsprojektet QUEERLIT, en databas över svensk och queer skönlitteratur.

Planen är att kartlägga författare, skönlitterära verk och ämnesord på något sätt samtidigt som jag hoppas bidra med en historisk kontext. Jag har börjat leta litteratur som kan bidra till den historiska kontexten och gått igenom en del av projektets ganska långa lista av författare och titlar. De på QUEERLIT är väldigt tillmötesgående och hjälpsamma. Jag ser väldigt mycket fram emot både att riktigt gräva ner mig i arbetet och att kunna presentera en förhoppningsvis bra och användarvänlig karta.

I framtiden vill Lina Holst arbeta inom någon slags kulturverksamhet.

– Att arbeta med tillgängliggörandet av kultur och/eller digital kultur tror jag skulle vara tillfredsställande och kul. Men det finns så mycket man kan göra med kultur och det digitala, känslan just nu är att jag går dit vinden tar mig. Men vinden får väldigt gärna ta mig till något bibliotek eller museum! Sedan har man väl en dröm och plan att någon dag i framtiden skriva en bok, men det har inte så mycket att göra med programmet.