Länkstig

Över 26 miljoner kronor från vetenskapsrådet till WCMTM-forskare

Åtta WCMTM-forskare får forskningsfinansiering när Vetenskapsrådet nu offentliggjort sina beslut inom både medicin och hälsa, samt forskningskompetens inom primärvården. Totalt beviljas 44 forskare inom GU finansiering.

Vetenskapsrådet har fattat beslut om utlysningar inom medicin och hälsa. 1,26 miljarder kronor beviljas för åren 2023–2028 samt 110 miljoner kronor för forskningskompetens inom primärvården 2023–2026.

Forskare inom WCMTM som får finansiering genom denna utlysning från Vetenskapsrådet:

Abhishek Niroula
Molekylära signaturer bakom sexbias i klonal hematopoies och blodcancer | 6 000 000 kronor (etableringsbidrag)

George Birchenough
Analys av bägarceller och slemreglerande dynamik i cervix för att förhindra för tidig födsel | 4 800 000 kronor

Helena Filipsson Nyström
Påverkan av Graves sjukdom i hjärnan: från varför till hur | 2 400 000 kronor

Anetta Härtlova
Hur Parkinson-kinaset LRRK2 reglerar det endo-lysosomala och medfödda immunförsvaret | 2 400 000 kronor

Michael Schöll
REAL AD – En realistisk screeningmetod för tidig Alzheimers sjukdom
2 400 000 kronor (medicin & hälsa) eller 5 685 120 kronor (forskningskompetens primärvården)

Ka-Wei Tang
Angripa Epstein-Barr virus icke-kodande RNA som upprätthåller cancer signaturer | 6 000 000 kronor (etableringsbidrag)

Johan Zelano
Individualiserad epilepsibehandling baserad på långtidsrisk för behandlingssvikt och biverkningar | 2 400 000 kronor

Emma Börgeson
En precisionsmedicinsk metod för användning av lipoxiner som läkemedel för att minska inflammation och obesitas-relaterade sjukdomar | 4 800 000 kronor