Breadcrumb

More than SEK 26 million from the Swedish Research Council to WCMTM researchers

Eight WCMTM researchers receive research funding as the Swedish Research Council has now announced its decisions within both medicine and health, as well as research competence within primary care. In total, 44 researchers at the University of Gothenburg are granted funding.

The Swedish Research Council's decision on funding within medicine and health include SEK 1.26 billion for the years 2023-2028, and SEK 110 million for research competence within primary care for 2023-2026.

Researchers at WCMTM receiving funding through this call from the Swedish Research Council:

Abhishek Niroula
Molekylära signaturer bakom sexbias i klonal hematopoies och blodcancer | 6 000 000 kronor (etableringsbidrag)

George Birchenough
Analys av bägarceller och slemreglerande dynamik i cervix för att förhindra för tidig födsel | 4 800 000 kronor

Helena Filipsson Nyström
Påverkan av Graves sjukdom i hjärnan: från varför till hur | 2 400 000 kronor

Anetta Härtlova
Hur Parkinson-kinaset LRRK2 reglerar det endo-lysosomala och medfödda immunförsvaret | 2 400 000 kronor

Michael Schöll
REAL AD – En realistisk screeningmetod för tidig Alzheimers sjukdom
2 400 000 kronor (medicin & hälsa) eller 5 685 120 kronor (forskningskompetens primärvården)

Ka-Wei Tang
Angripa Epstein-Barr virus icke-kodande RNA som upprätthåller cancer signaturer | 6 000 000 kronor (etableringsbidrag)

Johan Zelano
Individualiserad epilepsibehandling baserad på långtidsrisk för behandlingssvikt och biverkningar | 2 400 000 kronor

Emma Börgeson
En precisionsmedicinsk metod för användning av lipoxiner som läkemedel för att minska inflammation och obesitas-relaterade sjukdomar | 4 800 000 kronor