Bild
Porträtt på Suzanne Lundvall.
Suzanne Lundvall.
Länkstig

Ny professor vill utveckla skolämnet idrott och hälsa

Publicerad

18 år gammal tog Suzanne Lundvall SM-guld i artistisk gymnastik. Efter en lång karriär som först idrottslärare och sedan forskare anställs hon nu som professor i idrottsvetenskap vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten. Tjänsten har möjliggjorts via fakultetens strategiska program för satsning på forskning.

– Den strategiska satsningen som görs och professurens inriktning är högintressant och spännande att bli en del av, säger Suzanne Lundvall.

Suzanne Lundvall tillträder tjänsten den 1 september vid institutionen för kost- och idrottsvetenskap (IKI). Hon är idag prefekt vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Men intresset för idrott började tidigt. Hon tävlade i gymnastik och vann såväl SM- och JSM guld i artistisk gymnastik samt nordiskt guld i bom. Därefter arbetade hon som idrottslärare innan hon år 2003 disputerade med en avhandling om gymnastik inom lärarutbildningen och började forska på Gymnastik- och idrottshögskolan.

– Jag har främst forskat om lärprocesser inom skolämnet idrott och hälsa samt ungas deltagande i fritidens idrott och andra former av rörelsekulturer som friluftsliv och dans. Mitt intresse för praktiknära forskning har också växt med åren och här tror jag det finns en stor potential för det forskningsområde som jag tillhör.

Idrott och hälsa – ett skolämne i förändring
Suzanne Lundvall säger att hennes och andra kollegors forskning om behovet av fysisk rörelse till slut har övertygat regeringen att utöka tiden för skolämnet idrott och hälsa. Ett annat resultat som hon ser av sin forskning är att innehållet på ämneslärarutbildningen i idrott och hälsa och även inom skolämnet håller på att förändras.

– Det har tidigare funnits en dominans av undervisningsformer och ämnesinnehåll som har byggt på en traditionell tävlingslogik och bristande jämställdhet, men idag ser vi en långsam förändring där andra perspektiv som till exempel vardagsmotion får större plats.

Utanför skolans värld har hennes forskning bland annat visat vilken stor betydelse en allsidig rörelsekompetens i unga år har för människors val (eller bortval) av fysisk aktivitet senare i livet.

– En viktig fråga att fortsatt utforska är därför på vilket sätt skolämnet kan bidra till att stimulera utvecklingen av ungas allsidiga rörelsekompetens.

Involverad i flera forskningsprojekt
Just nu är Suzanne Lundvall bland annat involverad i ett ULF-projekt som syftar till att utveckla undervisningen i idrott och hälsa i ett område med hög andel elever med annan bakgrund. I ett annat projekt studerar Suzanne Lundvall och hennes kollegor hur ungas fritidsvanor förändras när idrott och friluftsliv utmanas av digitala fritidsaktiviteter.

Vad vill du bidra med vid IKI?
– Jag hoppas att tillsammans med medarbetarna på IKI kunna bidra till att stärka och utveckla utbildning och forskning inom ämnet idrottsvetenskap och skolämnet idrott och hälsa. I detta ingår fortsatt nationell och internationell samverkan inom områden som redan finns på IKI, men också områden i behov av att ta ett nästa steg, exempelvis hållbarhetsfrågor inom skolämnet idrott och hälsa, lärprocesser kring barns och ungas rörelsekompetens samt inkluderande undervisning i idrott – oavsett om det handlar om skola eller fritidens idrott.

Mer information: Suzanne Lundvall, e-post: suzanne.lundvall@gih.se, telefon: 073-368 68 87.