Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ny ledning utsedd för IT-fakulteten

Publicerad

Rektor Eva Wiberg har fattat beslut om att utse Dick Stenmark till ny dekan och Miroslaw Staron till ny prodekan för IT-fakulteten.

Miroslaw Staron, prodekan och Dick Stenmark, dekan

Miroslaw Staron t.v blir ny prodekan och Dick Stenmark t.h. ny dekan

Dick Stenmark blir ny dekan och Miroslaw Staron ny prodekan för IT-fakulteten, med start 1 juli 2018.

Resultatet beredningsgruppens arbete blev att Dick Stenmark föreslogs som dekan och Miroslaw Staron som prodekan. Rektor fattade under torsdagen beslut om att utse dessa två till dekan respektive prodekan för IT-fakulteten för perioden 1 juli 2018 till 30 juni 2024.

Dick Stenmark är docent i informatik och arbetar som lärare och forskare på institutionen för tillämpad IT. Forskningsmässigt intresserar han sig i synnerhet för organisationers användning av sociala medier, främst avseende informationssökning och kompetensutveckling. Dick Stenmark har varit prodekanus vid IT-fakulteten sedan 2012 med ansvar för utbildnings- och kvalitetsfrågor. Som prodekanus representerade Dick IT-fakulteten i Utbildningsnämnden, Utskottet för utbildning på forskarnivå, samt i Samordningsnämnden för lärarutbildning vid Göteborgs universitet.

Miroslaw Staron är professor i software engineering och avdelningschef för avdelningen för Software Engineering vid institutionen för data- och informationsteknik. Miroslaws forskningsområde handlar om olika metoder för att kvantifiera, visualisera och bedöma kvaliteten vid mjukvaruutveckling. Miroslaw Staron har tidigare bland annat arbetat som viceprefekt för grundutbildningen vid institutionen för data- och informationsteknik och ingår för närvarande i Kvalitetsutskottet vid Göteborgs universitet.

Sina nya utnämningar kommenterar de så här:

– Betydelsen av IT i samhället blir allt större, vilket också ökar vikten av IT-fakultetens forskning och utbildning. Tillsammans med fakultetens nya styrelse vill vi skapa goda förutsättningar för vidareutvecklade forskningsmiljöer och innovativa idéer, vilket även är en förutsättning för att skapa en optimal miljö för våra framtida generationer av studenter, säger Miroslaw Staron.

– Vi känner att vi som fakultet både vill och kan ta på oss ett större uppdrag i samhället för att möta det växande och allt mer varierande behovet av IT-kompetens. Det finns ett högt söktryck till utbildningarna och vi har den kompetens som krävs. Vi behöver utöka våra forskningsmiljöer för att hantera ett större uppdrag och vi kommer därför att behöva nyanställa, avslutar Dick Stenmark.