Bild
Närbild av en jordglob.
Foto: Unsplash
Länkstig

Ny forskarskola inom migration och integration

Göteborgs universitet och Linköpings universitet går samman i gemensam satsning på ny forskarskola i migration och integration. Vetenskapsrådet har beviljat 7,9 miljoner för att utveckla en inspirerande utbildningsmiljö som kommer att föra samman ledande experter.

Utbildningssatsningen kallas för Vetenskapsrådets forskarskola i migration och integration, och är ett samarbete mellan forskningsinstitutet REMESO vid Linköpings universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap samt Centrum för global migration (CGM) vid Göteborgs universitet. Flera andra institutioner, som Juridiska institutionen och Globala studier vid Göteborgs universitet, kommer också att vara inblandade.

Bild
Gabriella Elgenius
Gabriella Elgenius, professor vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap.

Vid Göteborgs universitet finns redan idag en stor och aktiv forskningsmiljö inom området migration och integration, och initiativtagarna välkomnar en satsning på utbildning som motsvarar forskningsengagemanget.

Vi hoppas att det här ska bidra till att skapa en komplett miljö för forskning och undervisning inom migration och integration

– Vi hoppas att det här ska bidra till att skapa en komplett miljö för forskning och undervisning inom migration och integration där många individer, institutioner och fakulteter vid Göteborgs universitet kommer att vara inblandade. Vi är glada för möjligheten att samarbeta med Peo Hansen och andra kollegor vid REMESO och Linköpings universitet såväl som inom GU, säger Gabriella Elgenius, professor vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap.

Bild
Andrea Spehar
Andrea Spehar, föreståndare för Centrum för global migration.

Enligt Andrea Spehar, föreståndare för CGM, finns ett stort intresse för ämnet bland studenter. Det ska satsningen fånga upp och bygga vidare på.

– Det är många studenter som skriver sina kandidat- och masteruppsatser inom migrationsforskning. Det är också flera som väljer att skriva sina avhandlingar inom området. För dem finns behov av kurser som erbjuder möjlighet till vidareutbildning på området, säger hon.

Studenter får möta ledande forskare

Totalt kommer forskarskolan att erbjuda 11 nya kurser på forskarnivå, både kärnkurser och specialiserade kurser, och planen är att de första ska starta hösten 2023. I kurserna kommer migration- och integrationsfrågor kopplas till flera olika områden som exempelvis arbetsmarknad, civilsamhälle, genus och familj, klimat, juridik, metod och nationalism.  

Forskarskolan kommer att ta vara på och bygga på både nationell och internationell expertkunskap och tanken är att studenterna kommer att få träffa många ledande forskare inom fältet.

– Forskarskolan kommer att ta vara på och bygga på både nationell och internationell expertkunskap och tanken är att studenterna kommer att få träffa många ledande forskare inom fältet, säger Gabriella Elgenius.

Vidare är tanken är att vissa delar av utbildningen hålls digitalt medan andra delar sker på plats. En del av pengarna är dessutom avsatta för att ha korta men intensiva internat där studenter och lärare träffas för att diskutera och examinera.