Bild
böcker i en hög
Länkstig

Ny databas samlar publikationer från Göteborgs universitet inom migration och integration

Publicerad

Centrum för Global Migration har skapat en öppen databas med publikationer från Göteborgs universitet som berör migration och integration.

Centrum för Global Migration (CGM) har som huvudmålsättning att främja och stödja forskning, utbildning och nyttiggörande inom global migration och integration. CGM utgör också en plattform för migrationsforskning och en kontaktyta mellan forskare och aktörer inom privat och offentlig sektor samt civilsamhället. Nu har CGM skapat en databas som samlar vetenskapliga artiklar, böcker och bokkapitel publicerade av forskare från olika fakulteter och discipliner runt om i Göteborgs universitet. Detta ska göra det enklare för både forskare och praktiker att hålla sig ajour med det senaste forskningen inom migration och integration. 

Länk till databasen