Bild
Foto på person med ryggsäck i naturen
Länkstig

Naturen blev ”den nya Avenyn” under pandemin

Publicerad

Genom drygt 1500 enkätsvar har friluftsvanorna i Västra Götaland kartlagts under pandemin. Svaren i studien, som genomförts inom ramen för forsknings- och samverkansprogrammet Mistra Sport & Outdoors, visar att naturen har blivit en fristad för många.

Bild
Bild på Andreas Skriver Hansen
Andreas Skriver Hansen
Foto: Carina Gran

Kartläggningen har letts av Andreas Skriver Hansen, doktor i kulturgeografi vid Göteborgs universitet, i samverkan med Göteborgsregionen. Studien är en så kallad PPGIS-studie (Public Participation GIS) där medborgarna på egen hand kartlagt och svarat på detaljer om sina friluftsaktiviteter under pandemin.

Nästan hälften av alla har svarat att deras friluftslivsvanor har ändrats på grund av pandemin och många påpekar att de vistas i naturen oftare och även under längre tid nu jämfört med tidigare. Man söker sig till naturen för återhämtning, men också för att naturen upplevs som ett säkert ställe fritt från oro där man kan umgås med familj och vänner, säger Andreas Skriver Hansen, doktor i kulturgeografi vid Göteborgs universitet.

Den digitala studien ville kartlägga och bättre förstå friluftsvanor och vistelse i naturen i Västra Götaland under den pågående coronapandemin. Undersökningen riktades till alla medborgare i regionen från 16 år och uppåt och pågick från juli till oktober 2020. Drygt 1500 svar registrerades och deltagarna bidrog med fler än 3100 mätpunkter och linjer i kartläggningsdelen.

– Det vi bland annat ser är att den ”nära” naturen, alltså natur som finns inom kort avstånd från bostaden, har fått stor betydelse under pandemin. Om man skulle använda två kända Göteborgsreferenser kan man säga att naturen har blivit den nya Avenyn eller Andra Lång. Caffe latten har för många bytts ut mot korv och kaffe runt grillplatsen ute i skogen eller längs kusten, säger Andreas Skriver Hansen.

Undersökningen visar också att friluftsliv i kombination med motion har haft stor betydelse och kan kopplas till fysisk hälsa där promenader, vandring, löpning och cykling varit särskilt populära aktiviteter. Trenden ger delvis också en bild av det faktum att många frilufts- och idrottsföreningar eller organisationer har fått skjuta upp eller helt ställa in aktiviteter, eller flytta utomhus under pandemin.

Baksidan av det ökade intresset är ett ökat slitage, trängsel och ökad nedskräpning. Flera av regionens skyddade områden har rapporterat om dessa problem - en utveckling studien kan bekräfta.

– Det kan behövas systematisk uppföljning av antalet besökare i särskilt känsliga områden samt i vissa fall lokala regler och begränsningar. Det blir också tydligt hur viktigt det är att synliggöra Allemansrättens principer för nya friluftsutövare. Framförallt är det viktigt att friluftslivet har fått en utökat roll som fristad för många under pandemin, vilket blir spännande att följa de kommande åren, säger Andreas Skriver Hansen.

Rapporten

Läs den fullständiga rapporten "Friluftslivet under coronapandemin – Kartläggning av friluftsvanor och vistelse i naturen under
coronapandemin i Västra Götaland"

Pressmeddelande vid studiens uppstart

Pandemins påverkan på friluftslivet kartläggs

 

Skribent: Sandra Wåger, kommunikatör Mistra Sport & Outdoors

Om Mistra Sport & Outdoors

Mistra Sport & Outdoors är ett forsknings- och samverkansprogram för att skapa kunskap och lösningar för ökad hållbarhet inom idrotten och friluftslivet. Programmet består av ett trettiotal forskare och cirka 40 samverkanspartners; organisationer, myndigheter och företag. Programmet har en budget på 70 miljoner kronor under perioden 2020 – 2024, varav merparten finansieras av Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra.  

Kontaktperson:
Andreas Skriver Hansen, doktor i kulturgeografi, Göteborgs universitet,
andreas.hansen@geography.gu.se, 076-0535115