Bild
Forskning på Skagerak
Foto: Göteborgs universitet
Länkstig

Nationella bidrag för att stärka forskning till havs

Publicerad

Höga kostnader för att hyra fartyg begränsar ofta möjligheten för forskare att bedriva den forskning som krävs för att bättre förstå havsmiljön. Men hösten 2024 kommer det att bli möjligt att söka bidrag för att täcka fartygskostnaden för forskning ombord på något av de svenska forskningsfartygen Ocean Surveyor, KBV181, Svea, Electra, Oden och Skagerak via det nya samverkansorganet SWERVE.

– Det här är något som kommer att möjliggöra mer oceaniska forskningsexpeditioner, säger Louise Newman.

Hon är  föreståndare för Göteborgs universitets forskningsfartyg R/V Skagerak, men leder även verksamheten med SWERVE. SWERVE står för Swedish Research Vessel Infrastructure och är ett nyinrättat nationellt samverkansorgan som finansieras av Vetenskapsrådet (VR). Syftet med SWERVE är att skapa bättre förutsättningar för marin forskning ombord på svenska forskningsfartyg.

Bild
POV fartyg
Fler och längre expeditioner till havs kan bli aktuella framöver.
Foto: Göteborgs universitet

Medel för fartygsstöd

– Kostnaden för att hyra ett forskningsfartyg är idag ofta oöverkomlig för forskare, och många finansieringsbidrag kan inte täcka mer än ett begränsat antal dagar. Genom att centralisera finanserieringen av svensk havsforskning kommer vi att kunna skapa förutsättningar för mer marin forskning, säger Louise Newman.

Under hösten 2024 kommer SWERVE att utlysa medel för fartygstid ombord på något av sex forskningsfartyg som ingår i SWERVE.

Dags att börja planera redan nu

Louise Newman menar att det redan nu är hög tid för intresserade forskare att börja planera för forskningsprojekt då ansökningarna kommer att genomgå en konkurrensutsatt granskning för att säkerställa den vetenskapliga kvaliteten. Vid ett positivt beslut beviljas fartygstid utan hyra. Dock kan andra kostnader kan tillkomma, till exempel för bränsle och mat under expeditionen. 

Den fartygstid som beviljas kan variera från en enskild kajplats på en befintlig resa, kombinerade resor, resor med flera projekt, eller en enskild projektresa. Vad gäller det geografiska området för resor, så sträcker sig den huvudsakliga verksamheten från Östersjön till Skagerrak. Dock kan även resor längre bort få stöd, betonar Louise Newman.

Mer information om ansökningsprocessen kommer att kommuniceras inom kort. 

Text av Agnes Faxén

Swedish Research Vessel Infrastructure (SWERVE)
  • SWERVE är en nationell infrastruktur som finansieras av Vetenskapsrådet (VR). 
  • Målet med SWERVE är att förbättra tillgängligheten till fartyg, utrustning, teknisk expertis och data för det svenska, marina forskningssamhället. 
  • SWERVE består av ett konsortium som utgörs av Polarforskningssekretariatet (SPRS), Sveriges geologiska undersökning (SGU), SMHI, Stockholms universitet (SU), Umeå universitet (UmU, och Göteborgs universitet (GU).
  • För att hålla dig informerad om SWERVE och få information om när ansökningsperioden öppnar är du välkommen att registrera dig på e-postlistan för SWERVE:  https://airtable.com/appWzhb95N1DWgmCy/shr8amlOne3wPezMP