Bild
Patrik Nilsson, Carl-Johan Skogh och Ida Hedén bakom katedern.
NO-läraren Patrik Nilsson (i mitten) bjöd in forskarna Carl-Johan Skogh och Ida Hedén från Nationellt centrum för vattenbruksforskning, SWEMARC, när Hedens skola på Hönö anordnade Havets dag.
Foto: Susan Gotensparre
Länkstig

Med tångprovning på schemat

Publicerad

Högstadieeleverna fick provsmaka alger och göra sitt eget tångsalt när forskare från Göteborgs universitet gästade Hedens skola på en temadag om havet.
– Syftet med den här dagen är att på ett litet annorlunda sätt lära om havet och att eleverna ska få upp ögonen för hur beroende vi är av havet och att vi behöver vara rädda om det, säger NO-läraren Patrik Nilsson.

I vintras gick Hedens skola på Hönö som första svenska skola med i nätverket Blue schools. Det innebär att skolan får en marin inriktning och att kunskap om havet vävs in i undervisningen. Som en del av satsningen anordnade skolan Havets dag den 20 maj. Under dagen fick eleverna möta representanter från bland andra Divers Against Ghost Nets, Sjöräddningssällskapet och Nationellt centrum för marin vattenbruksforskning, Swemarc, vid Göteborgs universitet.

– Vi har bjudit in forskare för att få en annan dimension och bredare perspektiv på havet, men också för att få eleverna att bli intresserade av högre studier, säger läraren Patrik Nilsson som är initiativtagare till satsningen.

Fokus på mat och nedskräpning

Vårterminens fokusområden på Hedens skola har varit ”Marin nedskräpning och vattenkvalitet” och ”Mat från havet på ett hållbart sätt”. Ida Hedén, som forskar om framtidens fiskfoder på Göteborgs universitet, höll en föreläsning om hållbart vattenbruk och framtidens mat från havet. Nyfikenheten bland eleverna var stor och Ida Hedén fick svara på många frågor.   

– Det är roligt att föreläsa för ungdomar och bredda deras syn på omvärlden. Det var många som inte visste vad vattenbruk är för något. Men det vet de nu, säger hon.

Bild
Elever.
Eleverna hade många frågor om tång och annan mat från havet.
Foto: Susan Gotensparre

Tillverkning av tångsalt

Efter föreläsningen fick eleverna prova på att göra eget tångsalt. Carl-Johan Skogh, forskare inom design på Göteborgs universitet, hade tagit med sig sina egentillverkade mortlar i trä som användes för tillverkningen. I dem fick eleverna blanda havssalt med torkad sockertång. Men innan de gjorde saltet fick alla provsmaka den torkade tången, något som en del tyckte om och andra inte.

– Det är viktigt att möta den unga generationen och viktigt att pröva på att använda alla olika sinnen för att få en förståelse för vad hållbarhet kan vara. Ett sätt att få igång en diskussion kan vara genom att göra tångsalt, vilket ger en kunskapsöverföring åt båda håll, säger Carl-Johan Skogh.

Text: Karl-Johan Nylén

Fakta Blue Schools

Blue Schools är ett samarbete mellan europeiska skolor som vill strukturera sitt arbete med havsmiljöfrågor och bredda samarbeten med samhället och varandra. För att ingå i nätverket krävs att skolan har en gedigen planering kring hur man pedagogiskt kopplar in marina frågor i undervisningen. Skolan ska ha ett samarbete med både universitet och lokala intresseorganisationer.